Foto: Daniel Elfvelin
tog chansen. När möjligheten dök upp att få gratis konstgräs till grusplanen lyckades Floda Boif ordna med en billig leverans och nu ligger underlaget i stora rullar på Flodala.

Gratis konstgräs en oväntad gåva

Floda

Gratis konstgräs till en hel fotbollsplan. Det låter nästan för bra för att vara sant, men Floda Boif har kommit över underlag utan kostnad och nu kan man förverkliga en flerårig dröm.

Floda Boif har vid upprepade tillfällen uppvaktat Lerums kommun med förhoppningen om att få en andra konstgräsplan, men något sådant projekt har inte hamnat på kommunens prioriteringslista. En konstgräsplan kostar cirka fem miljoner kronor att anlägga, betydligt mer pengar än vad klubben själv har råd med, men nu har en gyllene chans dykt upp. Detta på grund av en felleverans som till sist kommit att gynna Floda.

Det aktuella konstgräset lades ut på en plan i Göteborgs skärgård, men när det visade sig vara fel sort reklamerades det. Efter tre månader plockades underlaget bort och skulle istället skulle användas i Älvsborg. Innan det hann levereras dit hann dock kommunen anlägga eget konstgräs.

På vinst och förlust

Historien snappades upp av en av Flodas tränare i samband med en ledarutbildning och som nummer tre av tilltänkta anläggningar har konstgräset nu hamnat på Flodala.

– Vi fick en billig leverans och tog hit det på vinst och förlust, säger Fredrik Fällman, anläggningsansvarig i Floda Boif.

Han förklarar att det är en typ av konstgräs som inte är godkänt av Fifa (internationella fotbollsförbundet) och därför inte kan användas för spel i de högsta divisionerna, men Flodas krav är inte lika hårda och behovet är stort. Klubben växer och idag samsas dess 18 lag med ytterligare ett antal lag från Tollered om det befintliga konstgräset.

Än återstår dock mycket jobb. Själva underlaget är alltså gratis, men kostnaden för allt kringarbete uppgår till cirka två miljoner kronor. Pengarna räknar Floda Boif med att få in genom sponsorer, fonder och privatpersoner som erbjuds köpa gräs- andelar.

– För att klara ekonomin måste hela klubben ställa upp med att göra jobb själva och finna lösningar som gör det enklare och billigare. Vi har hela ledarstaben med oss och många kunniga och intresserade ledare och föräldrar som vill hjälpa till. Att driva denna fråga ökar engagemanget i klubben och klubbens betydelse i Floda samhälle, säger Fredrik Fällman

Tanken är att Floda Boif ska arrendera marken och målet är att ha planen klar tidig sommar 2019.

Värnar miljön

En viktig del i projektet är att säkerställa att konstgräsplanen med dess granulat inte påverkar den intilliggande vattentäkten. Konstgräsens effekter på miljön har debatterats i flera år men det finns inga nationella riktlinjer att gå efter. Steg ett har varit att ta kontakt med kommunens miljöenhet.

– I klubben har vi jobbat hårt med miljöfrågor sista åren, konverterat över till ledbelysningoch bytt från direktverkande el till två luftvärmepumpar, vi källsorterar och försöker köpa  närproducerat och ekologiskt till vår caféverksamhet så vi måste absolut se till att sköta detta på rätt sätt, säger Fredrik Fällman.

För att inte äventyra klubbens ekonomi har man vänt sig till politikerna angående kommunal borgen för ett lån på en miljon kronor.

– Det ger oss en trygghet men målsättningen är att inte behöva lyfta ut de pengarna, säger Fredrik Fällman.

Kommunfullmäktige tar det formella beslutet men politikerna i kommunstyrelsen har redan sagt ja.

– Det känns väldigt bra att vi kan få en konstgräsplan till i kommunen. Det kommer både att gynna Floda men även avlasta övriga planer i kommunen, säger kommunalrådet Dennis Jeryd (S).

Hur vanligt är det att kommunen går in med borgen i liknande projekt

– Det är inte särskilt vanligt men jag tror att det kommer att bli vanligare i framtiden.

Det handlar om att hitta nya vägar för samarbeten med föreningslivet för att möta de behov som kommunen själv har svårt att klara av, förklarar Dennis Jeryd.

Viktig diskussion

När politikerna tog upp ärendet framförde oppositionsrådet Alexander Abenius (M) att kommunen bör utarbeta en inriktning för hur man hanterar borgen. Dennis Jeryd håller med om att det är viktigt att politikerna diskuterar hur sådana här förfrågningar ska behandlas, men ser samtidigt problem med att försöka skapa en mall.

– Detta eftersom det till stor del bygger på uppfinningsrikedom hos det civila samhället och då är det svårt, för att inte säga omöjligt, att reglera utan att det hämmar utvecklingen. Jag känner inte att vi är politiskt oense i frågan utan att det är viktigt att vi diskuterar det förutsättningslöst, säger han.