Investeringar i vården är viktigare än sänkta skatter

Debatt

När livet är skört måste samhället vara starkt. Därför ska vi ha en sjukvård för alla, med höga medicinska resultat. Den ska vara trygg, säker och jämlik. Det är helt grundläggande i ett välfärdssamhälle. Sjukvården berör oss alla oavsett om vi är patient, anhörig eller personal. Det är en av de absolut viktigaste verksamheterna som politiker på alla nivåer har att hantera. Och det är därför en av vår viktigaste fråga i valet.

I Västra Götalandsregionen går utvecklingen åt helt fel håll sedan den moderatledda majoriteten tog över. De senaste åren har regionen gjort överskott i miljardklassen, inte minst tack vare mångmiljardtillskott från den S-ledda regeringen, men pengarna har inte kommit sjukvården till del. Sjukhusen har istället fått stora underskott vilket lett till sparåtgärder och att köerna till behandling och operation mer än fyrdubblats. Sjukhusen gjorde i juli i år ett totalt underskott på mer än en halv miljard kronor. Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus är inga undantag. Alingsås hade i juli ett underskott på 14 miljoner och Kungälv 22,5 miljoner. Följden blir köer som växer ännu mer och besparingar och överbeläggningar går ut över personalen. Som en direkt följd av det ser vi att sjukfrånvaron ökar på bägge sjukhusen.

Istället för att satsa på de egna sjukhusen och den egna personalen har privata bolag fått en allt större del av pengarna, genom köp av vård och hyrpersonal.
Vi socialdemokrater inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Där ingår de omfattande satsningar på vården som behövs för att du ska kunna lita på att den alltid finns där när du behöver den. Det innebär en satsning på 14 000 nya jobb inom sjukvården i landet de kommande åren. Av dessa hamnar 2 000 i Västra Götalandsregionen.

Vi vill också införa ett arbetsmiljölöfte. Alla som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge en god vård och omsorg av hög kvalitet. Vi lovar att sjuksköterskor och undersköterskor i regionen ska få läsa till specialister på betald arbetstid och vi är garanten för tillsvidareanställning på heltid. Vi vill värna patienterna och införa ett patientkontrakt med en fast vårdkontakt, som har det övergripande ansvaret för varje patient. Tre miljarder ska avsättas till att korta köerna till vården. Det ska inte spela någon roll var du bor – du ska ändå ha vård i tid. Därför vill vi att vården ska vara länsöverskridande; operation eller behandling i annat landsting, om köerna är kortare där.
Vi vill investera i välfärden – i riket, regionen och i kommunerna. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det är mycket viktigare än skattesänkningar för de rikaste.

Janette Olsson (S)
Regionfullmäktigekandidat
Bo Pettersson (S)
Kommunalråd, Stenungsund
Joakim Järrebring (S)
Oppositionsråd, Alingsås
Miguel Odhner (S)
Kommunalråd, Kungälv
Dennis Jeryd
Kommunalråd, Lerum