Kulturskolan behöver egna lokaler

Debatt

Kulturskolan i Lerum firar snart 60 år och verkar fortfarande i tillfälliga lokaler. I samband med ombyggnaden av Lerums gymnasieskola, får nu både gymnasieelever och Kulturskolan samsas i nya provisoriska lokaler. Istället för att lägga pengar på ytterligare en provisorisk lösning efter detta, ber vi nu om en satsning på permanenta och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan. Det kommer att bli en både billigare och bättre lösning för Lerums kommun.

Ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamhet innebär:
• Akustiskt anpassade, för att inte störa intilliggande verksamheter och andra lektioner, och för att ge lärarna en bra ljudmiljö att arbeta i.
• Lagringsutrymmen för instrument, noter, rekvisita, kostymer och så vidare.
• Väntutrymmen för elever och föräldrar. Dessa väntutrymmen skulle, rätt utformade kunna verka som en samlingsyta för elever att interagera utanför sina lektioner och för föräldrar att träffas och därmed föra Kulturskolans arbete ytterligare ett steg framåt.
• Tillräcklig storlek. Kulturskolan bedriver idag sin verksamhet på flera olika platser för att få rum med alla 1 200 elever, där de flesta har flera olika aktiviteter per vecka. Vi behöver därför flera lektionssalar, utrymmer för orkesterverksamhet, dramarepetitioner och dans samt välventilerade utrymmen för alla våra konstelever.
• Närhet till stationen i Lerum. De flesta av våra äldre elever åker kollektivt till sina aktiviteter i Kulturskolan. Med Lerums mål om att vara en ledande miljökommun i åtanke vill vi att de fortsatt ska kunna göra detta.
• Goda parkeringsmöjligheter. Yngre elever med stora instrument behöver fortfarande skjuts till sina aktiviteter.

Lerums kommun vill vara en levande kommun för alla invånare och Kulturskolans orkestrar är med och spelar i sammanhang där kommunen vill bjuda in till fest: Lerumsdagarna, invigningen av Växtrum osv. Låt därför Kulturskolan få vara en aktiv och välkommen del i kommunen, där vi inte behöver flytta runt i tillfälliga baracker med dålig ljudmiljö!

Det svenska musikundret sägs ofta vara en produkt av den kommunala musikskolan och kulturskolan. Lyssna gärna på när Polarpristagaren Max Martin, en av världens mest framgångsrika låtskrivare och producenter någonsin, tackar den kommunala musikskolan: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6147141.
Låt Lerums kommun få en möjlighet att skapa framtidens kulturpersonligheter!

Elever och föräldrar i styrelsen för Lerums Kulturskolas elevförening