Kvinnojourernas och tjejjourernas krav inför valet

Debatt

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia är medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks).
Inför valet 2018 kräver Roks:
• Skyddat boende ska inte vara en marknad för vinster.
• Kvinnojourernas boenden är mer än en sängplats och ett lås – värdera de samlade insatser som jourkvinnor ger till stödsökande kvinnor och barn.
• Uppmärksamma tjejers särskilda våldsutsatthet, i synnerhet för mäns sexuella våld.
• Tillgänglig och samordnad vård och stöd ska finnas för tjejer som utsatts för sexuellt våld och som utnyttjats i prostitution.
• Att barnets rätt att skyddas mot våld alltid bör gå före vårdnadshavarens rätt till barnet. Barn ska slippa påtvingat umgänge med en våldsam förälder.
• Kvinnor som flyr våld ska få en ny bostad.
• Utbilda hela rättskedjan om kön och våld – inför sann kvinnofrid under mandatperioden.
• Se och värdera kvinnojours – och tjejjoursrörelsens betydelse som röstbärare i samhället, för tjejers och kvinnors rättigheter
• Långsiktig finansiering av kvinnojourernas och tjejjourernas lokaler och verksamheter.
• Riktade medel för att tillgängliggöra kvinnojourernas och tjejjourernas lokaler och verksamheter för kvinnor och tjejer med funktionshinder.

Frågan om mäns våld mot kvinnor och tjejer har inte fått stor plats i valdebatten som dominerats av överfallsvåldtäkter och vilka män som är förövare. Under tiden pågår det våld och förtryck som går under radarn i media.

Under 2017 bodde 21 kvinnor och barn på vår jour men vi var tvungna att hänvisa 71 kvinnor till annan kvinnojour, organisation eller myndighet på grund av platsbrist. En betydelsefull orsak till platsbristen är svårigheten att finna lämpliga bostäder till kvinnor för att kunna flytta från skyddat boende, när de ska lämna en destruktiv relation. Behovet av billiga hyreslägenheter är stort.

Många kvinnor kontaktar oss också genom besök, telefonsamtal eller e-post för att få stöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, men är inte i behov av skyddat boende. Under 2017 utförde kvinnojouren 1 274 olika stödåtgärder för kvinnor som kontaktat oss. Tjejjouren, som träffas en gång per vecka, hade 133 chattsamtal och 25 mejlsamtal med unga tjejer i behov av råd och stöd.
Det finns mycket kvar att göra för att uppnå sann kvinnofrid.

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia
Alingsås, Lerum, Vårgårda