Omedelbara åtgärder krävs i förskolan

Debatt

Tack till er politiker som gett oss respons på vår insändare om barngrupperna i förskolan. Tre partier av åtta som inte har hört av sej trots våra upprepade mail i frågan Förhoppningsvis funderar de febrilt över lösningar för dessa jättebarngrupper eller så svarar de direkt till LT?
De svar vi har fått har varit kloka och framåtsyftande – men inget parti har redovisat hur de vill prioritera lösningar för att få ner barnantalet i de allra största grupperna i närtid
– ja NU! – tills den mer långsiktiga utbyggnaden av förskolor har kommit ikapp.
Dessa barn kan inte vänta – barndomen och dess viktiga utveckling kan ju som bekant inte köras i repris!
Att vissa grupper har 19 barn i blöjåldern är helt oacceptabelt och bryter starkt mot Skolverkets riktlinjer om max 12 barn! Och dessa jättegrupper ökar i antal i vår kommun.
Vi ser att det krävs två handlingsspår – ett kortsiktigt och ett långsiktigt.

Eftersom alla partier duckade för frågan om omedelbara åtgärder för ”jättegrupperna” vill vi därför hjälpa er på traven och förslår:
– Snabbutreda möjligheten att uppföra mobila lokaler
– Sök i större utsträckning de statsbidrag som finns för att minska grupperna – men glöm inte kommunens hemläxa för att uppfylla villkoren
– Personalförstärkningar till de största barngrupperna så bildandet av ”smågrupper i gruppen” kan fungera som tänkt
– Avlasta pedagogerna i praktiska och administrativa göromål – skapar jobb för andra yrkeskategorier.
Vår insändare i LT har gett stort eko bland Lerumsföräldrar – och som en pappa uttryckte sej – ”Detta är den viktigaste frågan i valet”.
Vi kommer självklart fortsätta att följa frågan även efter den 9 september – i dialog med politiker, förvaltning, föräldrar och personal.
Tack för ordet.

”Mamma och Mormor”