Partierna om centrumutvecklingen

Lerum

Politikerna har fått frågor om Lerums centrum. Alla vill utveckla centrum, men partierna har olika vägar för att nå dit.

Inför valet har studiecirkeln God miljö i centrum, GMC, ställt en rad frågor till politikerna om centrum- utvecklingen i Lerum.

Partierna fick bland annat frågan vad som borde hända i Lerums centrum de kommande två mandatperioderna.

Kristdemokraterna, KD, förklarar att en tredje avfart behövs. Och att det hade varit kul att få liv i Solkatten, här hoppas partiet att de lokala initiativen från näringsliv och föreningsliv, precis som i Floda, ska kunna dra igång Lerums centrum.

Moderaterna, M, vill öka bostadsbyggandet kring centrum, vilket ökar underlaget för handeln och skapar ett mer attraktivt och aktivt centrum. Man vill också rusta upp centrum, bland annat genom satsningen tryggt och snyggt.

Miljöpartiet, MP, vill enkelrikta och Q-märka sträckan av Brobacken från Wamme bro till Moset. Partiet vill dessutom skapa ett rejält lekområde för barn och att det ska byggas bostäder väster om Preem.

Centerpartiet, C, svarar byggnation av kulturhuset och resecentrum samt bostäder vid Tingshuset. Partiet vill också göra Stationsgatan och Brobacken till gångfartsgator och Adeltorpsvägen till gågata.

Socialdemokraterna, S, tycker att centrum ska utvecklas till en trevlig mötesplats med fler bostäder, affärer, restauranger och service. ”Vi vill se att centrum utvecklas till ett sammanhängande område från Aspen strand, via nuvarande centrum och förbi nya Dergårdsområdet där det också ska byggas både bostäder, nytt kulturhus och nytt gymnasium.” skriver partiet.

Liberalerna, L, vill täcka över Bagges torg så att marken kan utnyttjas för bland annat café och lekplats inom­hus. ”Vi vill få ett levande centrum genom att främja handeln. Detta vill vi göra genom ökad samverkan mellan fastighetsägare, företag och kommunen.” Partiet vill föärenkla möjligheten att ta sig till centrum med alla transportsätt. Man vill också att det byggs fler bostäder.

Kulturhus

En annan fråga handlar om var ett kultur- och eller ungdomshus borde byggas och vad som ska ingå i byggnaden.

KD svarar ”Vi prioriterar inte detta projekt och det är inget vi driver. Vi vill att skatten primärt ska gå till kärnvälfärden.”…”Däremot, och det är ytterst viktigt, måster vi lösa lokalfrågan för kulturskolan.”

M anser att det är fel att det nya kulturhuset ska byggas intill Säveån. Partiet tycker också att de nuvarande planerna är för dyra.

Enligt MP bör ett nytt kulturhus ligga vid Ågården mot Säveån till. Och i detta ska det finnas utrymme för bibliotek, utställningslokal, kulturskola, stor och liten teatersalong.

S förklarar att kulturhuset ska bli Lerumsbornas nya vardagsrum, och skriver att det planerar att byggas mellan Wamme bro och gymnasiet, vilket partiet tycker är en mycket bra plats.

L vill skapa ett kulturhus i centrala Lerum som ger stöd och utveckling till kulturlivet i hela Lerums kommun. Partiet konstaterar att både Kulturskolan och estetprogrammet behöver lokaler och att kommunen även kommer att behöva en ersättning för Dergårdsteatern. ”Det skulle vara kostnadseffektivt och samtigt stödja tanken på medborgarnas vardagsrum om dessa funktioner går att samordna.”

C förklarar att de har deklarerat sin åsikt i ett flygblad.

En plan

En annan fråga är om politikerna anser att området från Aspedalen till Dergården borde hanteras i sin helhet som en fördjupad översiktsplan. Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljö­partiet svarar ja.

Socialdemokraterna konstaterar att hela området behöver utvecklas och att det behöver ske strukturerat men att det är för tidigt att säga om en fördjupad översiktsplan är rätt verktyg.

Liberalerna anser inte att kommunen i nuläget kan lägga kraft på en fördjupad översiktsplan, men anser att det är viktigt att en ordentlig trafikanalys görs.

Centerpartiet menar att efter en lång diskussion finns nu ”pusselbitarna” på rätt plats och att detta kan formaliseras i en ny/reviderad centrumplan.

Enligt God Miljö i Centrum har SD och V fått frågorna men inte svarat.