Politiker. I panelen fanns Gunilla Lindell, KD, Eva Andersson, C, Renée Norgen Jeryd, S, Ralf Dahlgren, SD, Lilla Jansson, L, Alexander Abenius, M, Rutger Fridholm, MP och Anelle Holgersson, V. Torbjörn Eliasson var moderator. foto: privat

Politiker debatterade Gråbo

Gråbo

I förra veckan var det politikerdebatt i Gråbo om Gråbo.

Gråbo har ett starkt föreningsliv och en av dessa föreningar, Stora Lundby samhällsförening, var arrangörer för debatten i förra veckan.

Torbjörn Eliasson var moderator. Det var tredje gången han ledde en politisk diskussion om kommundelen. Och han kunde konstatera att mycket faktiskt har hänt de senaste fyra åren. Något som har spelat roll är att kommunen har köpt Mjörnbotorget och snyggat upp detta. Det finns dock en del kvar att önska, som en fungerande fontän.

En önskan om att kraftledningsgatan i centrala Gråbo ska grävas ner var något som flera av politikerna tog upp. Att medskapandegruppen gör ett fint arbete lyftes också. Dessutom var det flera av politikerna som ville ha fler parkeringar. Och åhörare ville ha tillgängliga mötesplatser.

Arrangörerna var nöjda efteråt.

– Politikerträffen fungerade väldigt bra, konstaterar Lennart Mathiasson från Stora Lundby samhällsförening.

Totalt registrerades 55 besökare.

– Och i slutet av en valrörelse med konkurrens från alla medier kan väl ändå detta anses som godkänt. Gråboborna har i alla fall fått en möjlighet att både lyssna på vad partierna har för lokala ambitioner och ställa egna frågor, säger Lennart Mathiasson.

I panelen fanns Gunilla Lindell, KD, Eva Andersson, C, Renée Norgen Jeryd, S, Ralf Dahlgren, SD, Lilla Jansson, L, Alexander Abenius, M, Rutger Fridholm, MP och Anelle Holgersson, V.