Läsare. Bibliotekarierna Annika Österberg och Liv Örneryd med gruppens första bok.

Utveckling med läsning

Kommunen

Biblioteket startar en ny grupp med läsning som utgångspunkt för utveckling och läkande. Tanken är att deltagarna ska komma sig själva och varandra närmare med hjälp av gemensamma läsupplevelser och delade upplevelser.

Nu har ett gäng Lerumsbor möjligheten att utveckla sig själva genom det skrivna ordet. Det är Lerums bibliotek som startar den relativt nya formen av litteraturterapi, biblioterapi, den här hösten. Gruppen, som kommer bestå av åtta personer, ska träffas varannan onsdag förmiddag vid totalt sex tillfällen med start den 3 oktober. Några personer har anmält intresse men det finns fortfarande lediga platser.

Självvalt

Den första boken är Anna Fredrikssons Mellan himmel och hav, vilken nästa bok blir ska gruppen komma fram till gemensamt. Exempel på frågor som tas upp är stress, åldrande, våga ta plats, separationer samt sorg och saknad. Ledare är Liv Örneryd och Annika Österberg.

– När man sätter ord på tankar och känslor sker det något i en och gruppdynamiken ger en ytterligare dimension, förklarar Liv, bibliotekarie och socialpsykolog.

– Men det finns inga krav på hur mycket man måste dela med sig av, varje deltagare väljer själva vad och hur mycket de vill ta upp, tillägger Annika, bibliotekarie.

Exakt vad gruppen kommer att diskutera är inte bestämt ännu, det kommer att utkristalliseras tillsammans med deltagarna.

Fördjupning

Biblioterapi är en slags fördjupad bokcirkel. Metoden är helt ny på Lerums bibliotek och ganska ny i Sverige, medan den är mer utbredd i Finland, Storbritannien och USA.

– De flesta av oss har läst en bok som har påverkat oss, den kan ha hjälpt till med svåra val eller fått oss att reflektera över vår egen tillvaro. Och det är så biblioterapi fungerar, man läser en bok och diskuterar frågor som till exempel vad får den här boken dig att känna, säger Liv.

Vad är syftet?

– Att deltagarna ska få chans att reflektera över sitt liv och sin tillvaro, en fördjupad självinsikt, svarar Liv.

Cirkelledarna förklarar att en annan viktig aspekt är att lyfta litteraturens betydelse för människor.

Hur känns det inför starten?

– Jätteroligt, svarar Liv.

– Spännande, det är något helt nytt för mig, tillägger Annika.

Även om biblioterapi inte är starkt utbrett i Sverige är det några orter som har haft den här typen av läsecirklar, det har funnits i bland annat Norrköping och Alingsås. Biblioterapi är också på gång på flera olika håll i landet.

Det var Liv som höll i cirkeln i Alingsås:

– Det var en väldigt dynamisk grupp som diskuterade många viktiga frågor. Utvecklande, slår hon fast med ett leende.