Vad vill vi kristdemokrater?

Debatt

Vad innebär vår kristdemokratiska politik och vad det betyder det för dig om du väljer oss den 9:e september?
I ett kristdemokratiskt samhälle tillåts varje människa vara unik samtidigt som vi är solidariska med varandra. Samhället ska vara tryggt och alla ska känna samhörighet, men det som är bäst för alla får inte gå ut över individen och den lilla gruppens självbestämmande.

Kristdemokratin växte sig stark i Europa efter andra världskriget kaos, då det fanns ett enormt behov av en realistisk politik byggd på fasta värden. Detta innebar ett återtåg för kristna humanistiska värderingar, ur vilket både de mänskliga rättigheterna och kristdemokratin föddes. Man skulle kunna säga att kristdemokratin därmed blev en verklighetens ideologi, som tar hänsyn till både individ, familj, föreningsliv och samhälle.
Vad innebär det då i praktiken? Vi ser följande frågor som några viktiga för att skapa en trygg och öppen kommun där alla känner samhörighet:
Vi vill skapa möjlighet för alla som är 75+ att kunna ropa av hemtjänsten efter behov och från 85+ välja äldreboende själv. Det betyder att vi skalar bort prövningsprocessen. Har man levt ett långt liv tror vi att man är kapabel att göra det valet själv.
Vi vill ge möjlighet för elever med särskilda behov och elever som behöver extra utmaning i undervisningen att under delar av dagen ha separata lektioner. Vi vill även rikta tidiga och samordnade insatser i förskolan när det finns behov. Förskolan och skolan ska anpassas efter barnet och eleven istället för att motsatsen ska behöva råda.
Familjen ska ha valfrihet att välja den barnomsorg som passar bäst oavsett om det är dagbarnvårdare eller barnomsorgspeng.
Vi har mycket höga sjukskrivningstal i vår kommun. Bland annat inom förskolor. Därför vill vi bekosta en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor. Utifrån utredningsresultatet vill vi sedan skapa en förskola där barnens och personalens fysiska och psykiska hälsa har högsta prioritet.
Vi vill ta till vara på de ini­tiativ och positiva krafter som finns i föreningslivet och utveckla samarbetet och förenkla för företagandet i vår kommun.
Vi vill ha trygga vägar. Cykelvägar som binder samman hela kommunen med fokus på en cykelväg till Tollered och en trygg och säker förbindelse till vår flygplats.
En välfärd med individen i centrum, det är vårt välfärdslöfte!
Vi är tacksamma för Ditt förtroende den 9:e september.

Kristdemokraterna i Lerums kommun
Gunilla Lindell
Annelie Lundström
Jens Abrahamsson
Christian Eberstein