• Foto: Per Anger
    Lerum Energis vd Mats Jakobsson förklarade vad en mottagningsstation är.
  • KRITISK. Olof Holmstrand, ordförande för Naturskyddsföreningen i Lerum, är kritisk till hur ärendet har hanterats av kommunen.

Välbesökt infomöte om planerad elstation

Lerum

Frågorna var många från besökarna när Lerum Energi och Lerums kommun i måndags höll informationsmöte om den planerade mottagningsstationen.

Det var fullsatt i Equmeniakyrkans matsal i måndags kväll när Lerums kommun och det kommunala bolaget Lerum Energi hade bjudit in till informationsmöte. Bakgrunden var den mottagningsstation som Lerum energi vill bygga i närheten av Häcksjöområdet.

Lerum Energis planer på att bygga en ny mottagningsstation sträcker sig närmare tio år tillbaka i tiden. Enligt bolaget behövsstationen för att trygga elförsörjningen i takt med att kommunens befolkning ökar.

2010 fattade Lerum Energis styrelse beslut om att etablera ytterligare en mottagningstation. 2011 skrev LT om beslutet och projektet.

Förhandsbesked

Under 2015 genomförde bolaget förstudier och ansökte om förhandsbesked om bygglov, något som beviljades av Lerums kommun i början av 2016. 2017 ingick bolaget anslutningsavtal med Vattenfall, som äger den intilliggande 130-kilovoltsledningen och som mottagningsstationen ska kopplas in till.

2018 köpte Lerum Energi den aktuella marken av Lerums kommun och upphandlade entreprenad för bygget. Marken såldes för sju kronor kvadratmetern, vilket enligt Lerums kommun är ett marknadsmässigt pris som man kommit fram till genom en värdering gjord av Skogssällskapet.

I februari i år skickade Lerum Energi in i en ansökan om bygglov, och denna kompletterades sedan i juni 2018. Under juli och början av augusti gick kommunen ut med samråd om bygglovsansökan.

Livlig debatt

Sedan dess har det varit en livlig debatt om bygget, bland annat på LT:s insändarsidor. Kommunen har även fått många frågor. Och i måndags ordnade alltså kommunen och bolaget ett informationsmöte. Man hade samlat en stor mängd tjänstemän, ansvariga och politiker för att möta Lerumsborna.

Mötet inleddes med en dragning av bland annat Lerum Energis planer för projektet och hur bygglovsprocessen går till, något som irriterade en del av besökarna som var där för att få svar på sina frågor.

Under den avslutande frågestunden var det också många som tog till orda. Det handlade bland annat om varför Lerum Energi valt just den platsen, varför det finns två olika fastighetsbeteckningar, hur högt staketet runt stationen kommer att bli, nivåerna av buller och magnetfält, alternativ teknik för stationen samt huruvida räddningstjänsten blivit tillfrågade om sin syn på byggplanerna.

Vissa var kritiska mot att beslutet om förhandsbesked saknade information om vilka bedömningar kommunen hade gjort när det gällde bland anat påverkan på miljön.

Öppnar för synpunkter

Per-Ola Johannesson, verksamhetschef för området myndighetsutövning i Lerums kommun, höll med om kritiken och menade att kommunen inte varit tydlig nog i tjänsteskrivelsen till förhandsbeskedet. Han lovade dock bättring inför beslutet om bygglov.

– Precis som du säger är det viktigt att ett beslut innehåller vad som har värderats för att man ska förstå. Vi kommer i bygglovet att vara mycket mer noga i hur vi har värderat.

Samrådet om bygglovsansökan hölls under juli och början av augusti och tillkännagavs genom en kungörelse i Lerums Tidning. Att detta skedde under just den perioden har väckt kritik.

Som ett svar på kritiken meddelade kommunen vid mötet att man nu startar en ny period för att komma med synpunkter på bygglovsansökan för mottagningsstationen. Fram till den 17 september går det att tycka till.

– Från och med idag kan man om man känner sig berörd komma med skriftliga synpunkter, sa Per-Ola Johannesson.

Olov Holmstrand, ordförande för Naturskyddsföreningen i Lerum, var med på mötet. Han är kritisk till stationens föreslagna placering och även till kommunens hantering av ärendet.

– Häcksjön är Lerumsbornas kanske alla mest använda friluftsområde. Vår invändning är att man börjar knapra in på ett område som inte borde exploateras. Sen är hanteringen undermålig. Det står jag för, sa han.