Västtrafik höjer priserna efter nyår

LERUM

Priserna i kollektivtrafiken i Västsverige höjs med i snitt 2,5 procent i januari 2019. Det har regionens kollektivtrafiknämnd beslutat.
Nämnden har också lagt ett förslag till ny zonindelning inom Västtrafik.

Kollektivtrafiknämnden beslutade vid sitt möte i fredags att höjningen av Västtrafiks priser den 6 januari 2019 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent. Det är på samma nivå som höjningen i början av detta året.
Priset på enkelbiljetter höjs med cirka tre procent och periodbiljetter med cirka två procent. Dessutom ska kilometerpriserna på kontoladdningskorten att höjas, för att utjämna priserna i förhållande till enkelbiljettpriset i appen ToGo.

Västtrafiks och Västra Götalandsregionens inriktning är att anpassa priserna mellan olika färdbevis för att fler ska välja att använda ToGo-appen. Ambitionen är också att förenkla biljettsystemet och det är där en ny zonstruktur kommer in i bilden.
Tanken är att det blir enklare när resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt.

Den nya zonindelningen har diskuterats i flera år i regionen och med de berörda kommunerna. Nu har kollektivtrafiknämnden kommit fram till ett förslag som regionfullmäktige ska ta ställning till den 9 oktober.

Nuvarande 70 zoner minskas ner till tre – A, B och C. Zon A omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B övriga nio kommuner i Göteborgsregionen, däribland Alingsås, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland, bland andra Vårgårda och Herrljunga.
I ett första förslag hörde Alingsås, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet till zon C, trots att de ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund GR, men det är nu ändrat. Därmed slipper alingsåsare som pendlar till Göteborg att få betala för resor genom tre zoner.

  • STEFAN SAMUELSSON