Står bakom boken om Aspenäs kyrka

LERUM

Kyrkoherde emeritus Daniel Sandén är redaktör för en nyutgiven bok om Aspenäs kyrka, där Gert Andersson stått för grafiken. Den lättlästa boken innehåller fyra prästers betraktelser, bakgrund om kyrkan och dess verksamheter. Ögat får också sitt genom textilkonstnären Gunilla Sjögrens fantastiska verk.

– Tavlorna som hänger i kyrksalen, som Gunilla tillverkat, är helt fantastiska och tittar man noga på silkestrådarna ser man vilket arbete som ligger bakom. De har en otrolig lyster, konstaterar Daniel Sandén.
– Det var främst konsten jag ville lyfta fram i den här boken.

Den lilla hemtrevliga kyrkan vid Aspens strand pryds av väldigt mycket fin konst. Redan då kyrkan byggdes skapade Tullan Fink ett litet fönster i glasmosaik, som föreställer de visa jungfruarna med brinnande lampor. Konstverket är en gåva från Ingrid Bergman och Lars Schmidt.
Textilkonstnären Inga-Karin Jonson har skapat en textil bild i batik, som föreställer hur Jesus bärs fram i Jerusalem av Josef och Maria. Den bilden hänger idag i den nybyggda sakristian.
Men det är textilkonstnären Gunilla Sjögren som på ett avgörande sätt präglat kyrkorummet med 16 bilder från Nya Testamentet och även de fyra kyrkoårstavlorna i de liturgiska färgerna vitt, rött, grönt och violett. Önskemålet var att bilderna skulle vara tydliga i sitt budskap.
– Hennes tavlor har en väldigt fin lyster genom ett otroligt arbete med silvertrådarna, konstaterar Sandén.

Aspenäs kyrka invigdes den 9 september 1966, så när den för två år sedan fyllde 50 år fick församlingen en donation så att boken kunde göras. Förutom konsten i kyrkan lyfts de olika verksamheterna fram och fyra präster som verkat genom åren berättar personligt om sin tid i kyrkan.
Aspenäs kyrka var tidigare en Konsumbutik, men idag är byggnadens livsmedel brödet och vinet, som man får gratis.
– För en tid sedan sa en kvinna till mig att hon sålt livsmedel där jag predikar och sålt mjukglass där dopfunten står, berättar Daniel Sandén.

Lerumsbygden har rötter i medeltiden men den villa- stad som växte upp vid Aspens östra strand skapades under 1900-talets fyra första årtionden. Många göteborgare som uppskattade skog och insjönatur flyttade till Aspenäs.
När biskop Giertz 1950 besökte Lerum konstaterade han att det vore önskvärt med en småkyrka i det snabbt växande Aspenäs. I samband med detta spreds ett rykte som sa att Konsumbutik på Strandvägen skulle säljas och i maj 1963 beslöt stiftelsen om köp av tomt och fastighet.
Kommunister Gilbert Weibull i Lerums församling var eldsjälen bakom Aspenäs kyrka och den som drog i många trådar.
Under arbetets gång att renovera huset var det många Aspenäsbor som skänkte gåvor för att pryda kyrkan. Den 9 september 1966 invigde biskop Giertz byggnaden.

Det är Torsten Andersson, som i stor generositet och kärlek till Aspenäs kyrka, testamenterade de medel som gjorde att boken kunde göras.

 

  • Ann-Charlotte Edgar