När Lerums kommun tog över dämmet i somras var dammluckan öppen, som bilden från i juni visar. Nu är den stängd och vattennivån i sjön stiger, men flera åtgärder krävs. Arkivfoto: Daniel Elfvelin

Dämmet blir ärende i vattendomstolen

lt-nyhet-lerum

Efter sommarens köp av dämmet vid Stamsjön startar nu kommunens process med att få tillstånd för diverse åtgärder. Planen ligger klar att sättas i verket men först måste ärendet prövas i vattendomstolen.

Med avtalet i hamn har Lerums kommun möjlighet att göra de åtgärder som krävs. Efter köpet av Kolboryds gård för den symboliska summan av en krona vill man höja vattennivån i sjön, ta bort vandringshinder för fisk i Alebäcken och höja dammsäkerheten. Nu står det dock klart att arbetet inte kan påbörjas innan ärendet prövats i vattendomstolen.

– Detta är så omfattande att det inte räcker med länsstyrelsen och det är bara att bita i det sura äpplet, säger Per-Ola Johannesson, chef på miljö- och byggenheten.

Processen där Lerums kommun ansöker om tillstånd för vattenverksamhet startar med ett samråd där allmänheten kan lämna sina synpunkter. Den 7 november bjuder kommunen in till ett öppet informationsmöte, drygt en vecka senare skickas ansökan till länsstyrelsen och därefter går ärendet vidare till vattendomstolen.

Det är risken för miljökonsekvenser som ska bedömas. Per-Ola Johannesson förutsätter att kommunen får grönt ljus, men nu drar processen ut på tiden.
– Det kan ta ett år men vi har en liten förhoppning om att kunna beskriva frågorna så tydligt att det ska kunna gå snabbt.

Det riktiga önskescenariot är att vi ska kunna göra åtgärder andra halvan av maj nästa år, säger Per-Ola Johannesson.
Han konstaterar dock att vattendomstolen är hårt belastad och väntetiden i kombination med att det inte är tillåtet att utföra åtgärderna när som helst på året gör att arbetet kan dröja till 2020.

Problemet med lågt vattenstånd i Stamsjön uppkom när luckan i dammen hissades upp våren 2016 och sjöns nivå sjönk cirka en meter. Målet är att återställa vattennivån till den nivå som sjön haft sedan den reglerades i mitten av 1800-talet.

Nu har kommunen stängt dammluckan och nivåerna håller på att återhämta sig i sjön. Men dämmet är gammalt, delvis raserat och läcker på flera ställen och fastigheten nedströms riskerar att översvämmas om dämmet skulle brista.
Konsultförslag

Redan förra året tog kommunen hjälp av konsulten Dan Calderon, vars förslag ligger till grund för de planerade åtgärderna:
• Skapa en större öppning i dammluckan för att få ett bättre vattenflöde och skapa möjlighet för vandrande fisk som lax, havsöring och den rödlistade ålen att ta sig upp i sjön.
• Anlägga en så kallad sjötröskel med natursten vid utloppet till Alebäcken. Ingreppet gör att inte allt tryck hamnar vid dämmet och hjälper till att hålla uppe vattennivån i sjön.
• Bredda kanalen, som delvis rasat ihop, vid fastigheten nedströms. Åtgärden förebygger översvämningar, vilket drabbade fastigheten 2015.