Demokrati

Debatt

Det skrivs en hel del om demokrati här och på andra platser i sociala media. Tyvärr så misstolkar många demokrati med att alla skall få vara med och bestämma. Så fungerar det inte. Demokrati är när en majoritet fattat ett beslut, hur svårt kan det vara att fatta det?

Vi har representativ demokrati vilket innebär att våra folkvalda har fått förtroendet att fatta viktiga beslut år oss. Beslut fattas i majoritet vilket innebär att det oftast är en minoritet som inte blir så nöjda över ett taget beslut. Vad är alternativen? Anarki eller diktatur!

Någon debattör skriver att besluten fattas av en liten krets i kommunstyrelsen (KS). Så är det naturligtvis inte, besluten fattas i kommunfullmäktige (KF). Kommunstyrelsen bereder och skall senare se till att besluten verkställs. Både i KS och KF är det majoriteten som vinner. Demokrati du vet.

Våra politiska partier är ideella organisationer som driver sina frågor utifrån beslut som dess medlemmarna i demokratisk anda fattat. Det är den politiken man till slut går till val med, det är den politiken som väljarna skall utgå ifrån när de vart fjärde år röstar på det parti som de tycker stämmer överens med sina egna värderingar. Om du vill påverka ett parti på riktigt så finns det egentligen bara ett alternativ, engagera dig i det partiet. En del säger att ”politikerna lyssnar inte på medborgarna “, men visst gör dem det! Men i allt brus måste man prioritera, och din fråga kanske är viktig för dig, men kanske inte så viktig att man måste bortprioritera annat. Det mesta är ändå realpolitik.

Realpolitik är vardagens politik. Hur definierar man en fråga som berör vilka lyktstolpar som skall pryda vårt torg? Hur gör man när det helt enkelt inte finns några ideologiska värderingar kopplat till en sakfråga? Här gäller det att vara pragmatisk, skillnaden kan vara om det är kommunen eller en entreprenör som skall göra jobbet.

Att driva en kommun är i praktiken långt ifrån vallöften och vackra (eller fula) valplakat. Kommunen måste fungera alla årets dagar, oavsett vilken gruppering som regerar. Jag vill nog påstå att alla partier är tämligen överens hur paketet skall se ut, t.om innehållet är nog alla överens om, men hur vi paketerar det och finansierat det är de största skiljelinjerna.

Tyvärr finns det allt för många som skriker högt över saker som har helt naturliga förklaringar men som oftast beror på okunskap bland de som skriker högst.

Om du vill se vart besluten fattas, gå på KF möten, det är viktigt för att förstå hur besluten fattas. Med den insikten kan du sedan själv engagera dig politiskt, och kunna påverka på riktigt!

Lycka till!

Martin