Fängelsestraff för många brott

Lerum

En 30-årig man från Göteborg döms till fängelsestraff i ett år och två månader för att medvetet vid upprepade tillfällen ha backat in i en bil som ett par från Gråbo färdades i.

30-åringen ska också betala 20 000 kronor i skadestånd till det utsatta Gråboparet och 6 800 kronor till företaget som har leasat bilen som paret körde i.

Brotten begicks en fredagseftermiddag i augusti när de inblandade körde på motorvägen från Göteborg mot Lerum. Den 30-åriga mannen hade kört väldigt nära bakom Gråboparets bil ett tag och de ville komma ifrån honom genom att svänga av motorvägen vid en avfart i höjd med Partille. Detta lyckades dock inte, för 30-åringen körde in framför parets bil och hindrade dem från att köra vidare. Han saktade ner och stannade slutligen för att sedan plötsligt backa rakt in i deras bil. Gråbokvinnan ringde 112. Under tiden larmsamtalet pågick backade mannen på deras bil upprepade gånger, vilket resulterade i att den förflyttades bakåt. Till slut steg 30-åringen ur sin bil och gick fram till Gråboparets bil och skrek och bankade på fönsterrutan. Paret hade inte haft möjlighet att ta sig därifrån tidigare men nu kunde de åka iväg.

Mardröm

Båda upplevde händelsen som mycket obehaglig. Kvinnan har drömt mardrömmar om det inträffade nästan varje natt sedan det hände.

30-åringen säger i rätten att det var Gråboparet som backade på honom. Han förklarar också att han hade tagit amfetamin helgen innan den här händelsen men att han inte kände sig påverkad.

Ett vittne berättar att han kände att något inte var som det skulle när han såg de två bilarna. Han parkerade sin bil och sprang tillbaka till platsen och såg då hur 30-åringen backade på Gråboparets bil. Han såg också att det låg lösa delar från bilarna på marken. Vittnet, som filmade händelsen, såg sedan hur 30-åringen gick ur sin bil och började banka på Gråboparets bilruta.

Göteborgs tingsrätt skriver att utöver att skrämma livet ur Gråboparet är det oklart vilket syfte 30-åringen har haft med sitt agerande. Enligt rätten har det inte framkommit bevis för att han hade uppsåt till försökt till grov misshandel men hans agerande har framkallat allvarlig fruktan för Gråboparet och deras egendom. Det är utrett att mannen under minst tio minuter försatte paret i en mycket farlig situation och hans tillvägagångssätt är så hänsynslöst att gärningen bedöms som grovt olaga hot.

Trafikfara

Rätten konstaterar också att 30-åringen genom sitt agerande har vållat en mycket trafikfarlig situation för övriga trafikanter eftersom han stoppade Gråboparet från att köra av motorvägen.

Brottsrubriceringarna är rattfylla, grovt olaga hot, olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik, ringa narkotikabrott, hastighetsöverträdelse och narkotikabrott.

30-åringen förekommer under 34 avsnitt i belastningsregistret och har även tidigare dömts till fängelsestraff. Den senaste domen meddelades av hovrätten i februari i år, då dömdes han till tio månaders fängelse för bland annat grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, vårdslöshet i trafik, rattfylla och narkotikabrott. Han frigavs i juli, med en återstående strafftid på tre månader och tio dagar. Därefter fick han en fråga från frivården om medverkan i ett program där man arbetar med problemlösning, attityder och värderingar. Deltagarna får också öva sociala färdigheter och självkontroll. 30-åringen kände sig dock inte redo för att vara med i programmet. Han har också misskött kontakten med frivården. Detta tillsammans med en oklar missbruksbild, det begångna brottets straffvärde samt att 30-åringen har återfallit i liknande brottslighet kort efter villkorlig frigivning gör att domstolen bestämmer påföljden till fängelse.