Arkitfoto från en fritidsgård i Gråbo 2015.

Kreativ Fritid lämnar fritidsgårdarna

Kommunen

Från och med årsskiftet upphör samarbetet mellan Lerums kommun och Kreativ Fritid, som har drivit fritidsklubbarna och fritidsgårdarna i Stenkullen och Lerum.

Orsaken till det avslutade samarbetet är att Kreativ Fritid har tackat nej till kommunens förfrågan om att förlänga avtalet. Detta efter att under 25 år ha haft uppdraget att som entreprenör driva verksamheten på de fem fritidsklubbarna och tre fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen.

Kreativ Fritid kommer att fram till 31 december driva fritidsklubbarna och fritidsgårdarna som vanligt. Från den 1 januari 2019 fortsätter verksamheten genom att Lerums kommun tar över driften.

Kommunen driver vidare

Det innebär att driften går över i kommunal regi för fritidsklubben i Hulanskolan, Almekärrsskola, Aspenässkola, Knappekullaskolan samt Stenkulan. På samma sätt går driften av fritidsgården i Stenkullen, Centrala Lerum och Hulan över till kommunen vid årsskiftet. 

I Gråbo, Floda och Sjövik drivs sedan tidigare fritidsklubb och fritidsgård av kommunen.

Det var efter en offentlig upphandling som Kreativ Fritid har drivit fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamheten i område Lerum. Hur det blir framöver är oklart. Kommunstyrelsen kommer under november att ta ställning till om driften av kommunens fritidsgårdar och fritidsklubbar på nytt ska konkurrensutsättas eller om verksamheten ska vara kvar i kommunal drift.

Bedömer anställningar

Kommunen personalenhet har varit i kontakt med Kreativ Fritids personal och jobbar nu skyndsamt för att få fram korrekta bedömningar av deras anställningar.

Lerums Tidning har tidigare skrivit att personalen på Rydsbergs fritidsgård i april 1993 nappade på en förfrågan från kommunens dåvarande fritidsnämnd om att bilda personal-kooperativet Kreativ Fritid. Sedan dess har man alltså öppnat fler fritidsgårdar och fritidsklubbar i Lerum och Stenkullen, och i takt med det även utökat personalen.

För fem år sedan var personalen på Kreativ Fritid oroliga efter att kommunen hade gått ut och sagt att samarbetet eventuellt skulle upphöra, så blev dock inte fallet vid det tillfället.

På varje klubb arbetar två fritidsledare och på varje gård finns två till fyra ledare beroende hur många elever som kommer och vilken verksamhet som bedrivs. I rastverksamheten är det en personal.

Kreativ Fritid har också haft simskolor och det är oklart hur det går med denna verksamhet.