Lärare ofredade flickor

Kommunen

En lärare på en låg- och mellanstadieskola i kommunen har dömts för att sexuellt ha ofredat elever.

Den nyligen meddelade domen gäller sexuellt ofredande mot två flickor vid fyra tillfällen. Hovrätten dömer mannen till villkorlig dom med 60 dagsböter på 430 kronor, totalt 25 800 kronor. Han ska också betala skadestånd på totalt 14 800 kronor till offren.

Mannen har vid minst två tillfällen tagit högt upp på insidan av fickornas lår. Inledningsvis berättade flickorna inte om det de hade varit med om. Men sedan kände de sig tvungna att berätta för sin lärare, eftersom de inte visste hur de annars skulle komma ur situationen.

Trovärdiga

Hovrätten anser att det inte finns anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i flickornas uppgifter. Det är dock så att även om de bedöms trovärdiga är det inte tillräckligt för en fällande dom, det krävs någon form av stödbevisning. Att flickorna berättade samma sak som de sedan sa i polisförhör för sina föräldrar och två lärare på skolan anses som stödbevisning av icke obetydlig styrka. Hovrätten anser att detta är så starkt att åklagarens beviskrav är uppfyllt, om bevisningen som talar mot åtalet inte leder till en annan slutsats.

Minns inte

Läraren har haft svårt att minnas vad som hände vid de olika lektionstillfällena, eftersom det enligt hans uppfattning inte skedde något anmärkningsvärt.

Domstolen anser att det han förde fram inte förringar värdet av bevisningen som talar för åtalet. Enligt hovrätten anses beröringarna ha haft en mycket påtaglig sexuell prägel. Mannen döms därför för sexuellt ofredande.

Mannen arbetar inte längre som lärare.