• Blir fler. Anders Bengtsson och Mats Jakobsson ser fram emot expansionen, där Lerum energi inte bara tar hand om elnätet i Lerums kommun utan också i Partille kommun.
  • Blir fler. Anders Bengtsson och Mats Jakobsson ser fram emot expansionen, där Lerum energi inte bara tar hand om elnätet i Lerums kommun utan också i Partille kommun.
  • Blir fler. Anders Bengtsson och Mats Jakobsson ser fram emot expansionen, där Lerum energi inte bara tar hand om elnätet i Lerums kommun utan också i Partille kommun.
  • Blir fler. Anders Bengtsson och Mats Jakobsson ser fram emot expansionen, där Lerum energi inte bara tar hand om elnätet i Lerums kommun utan också i Partille kommun.

Lerum energi utökar och nyanställer

Kommunen

Lerum energi tar över driften för Partille energi. Det innebär bland annat att energibolaget bygger ut lokalen i Stenkullen och anställer 15 personer.

Lerum energi kommer från och med den första april nästa år att ta över driften för elnät och fjärrvärme i Partille kommun. Personalstyrkan, som kommer att utgå från Stenkullen, utökas från 30 till 45. Orsaken till övertagandet är att Göteborg energi har sålt sin andel i Partille energi, vilket var 50 procent av bolaget. Nu äger Partille kommun hela bolaget. Och efter försäljningen finns ingen personal i Partille energi.

– Det underlättar övertagandet, vi kan göra organisationen som vi vill i samverkan med Partille energi, säger Lerum energis vd Mats Jakobsson och fortsätter:

– Det här kan innebära att vi är kommunens mest expansiva företag just nu.

Den här hösten

Tjänsterna annonseras ut vid olika tillfällen, och en del har redan anställts. Flertalet kommer att börja under november och december.

Förutom nyanställningarna och utbyggnaden innebär övertagandet också att det kommunägda bolaget fördubblar kundbasen, 14 500 elnätskunder och 2 700 fjärrvärmekunder tillkommer.

Varför gör ni det här?

– En orsak är att det är ett sätt för oss att spara pengar, vi fördubblar kundbasen men ökar bara personalstyrkan med femtio procent, svarar Anders Bengtsson, elnätschef och den som kommer att leda projektet.

– En annan viktig orsak är att vi fick möjlighet att utöka arbetsområdet utan att investera, tillägger Mats Jakobsson.

För kunderna i Lerum innebär nyordningen att bolaget får personal med utökad kompetens.

– Dels kan vi anställa personal med spetskompetens och dels kan vi erbjuda den gamla personalen möjlighet att utvecklas och vidareutbilda sig, det hade vi haft svårt att göra utan det här samarbetet, säger Mats Jakobsson.

– På sikt hoppas vi också att det innebär att vi inte behöver höja nätavgifterna lika mycket som om vi hade fortsatt som idag, tillägger Anders Bengtsson.

Hushållen ligger tätare i Partille och större delen av nätet är nergrävt, vilket innebär färre störningar. I Lerum arbetar man också med att markförlägga fler och fler av de tidigare luftledda kablarna. Ledningarna i ytterområdena är dock fortfarande inte nedgrävda, vilket innebär att det är fler störningar i elnätet här.

Gräver ner

Bolaget fortsätter att gräva ner 20 kilovoltledningar, men det är mycket av ledningsnätet som inte är nedgrävt som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall.

En insändarskribent ställde i förra veckans tidning frågan om kunder i Lerum eller Partille prioriteras om det blir storstörningar vid exempelvis stormar eller åsknedslag.

– Vi prioriterar inte något område över det andra. Men eftersom det i princip inte finns något luftnät i Partille är det mycket få avbrott där. Och är det större avbrott som drabbar många kunder i både Lerums och Partilles kommuner är det med största sannolikhet inte vi utan Vattenfall som har problem, säger Mats Jakobsson.

Han fortsätter med att förklara att kunderna i Lerum även kan vinna på sammanslagningen genom att man i Partille har vissa smarta lösningar för feldetektering som kan anammas här.

Affären ingicks efter beslut i kommunfullmäktige i både Lerums och Partilles kommuner.