Ny skola för elever med stora behov

Kommunen

Kommunen startar en ny skola för elever med funktionsnedsättning. Orsaken är att dessa elever på så sätt ska få bättre stöd.

På onsdagskvällens kommunstyrelsesammanträde diskuterade politikerna utvecklad skolorganisation för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Detta efter att rektorerna uppger att har svårt att alltid kunna ge rätt stöd till de elever med störst behov av särskilt stöd.

Lill Jansson, Liberalerna, kommunalråd med särskild inriktning på skolfrågor svarar på en rad frågor om organisationen:

Vilket beslut fattade kommunstyrelsen?

– Vi fattade ett antal beslut, som ska göra oss ännu bättre på att stödja de elever som har de allra största behoven av särskilt stöd. Det handlar om bättre möjligheter för skolorna att inrätta något som heter särskilda undervisningsgrupper och om bättre möjligheter till samverkan med Individ- och familjeomsorgen. Men också att vi vill inrätta en särskild resursskola för de elever i årskurs 1 till 9 som bedöms ha behov av det, och där vårdnadshavarna vill det

Varför?

– I grunden handlar det om att alla elever ska få det stöd de behöver. Att starta en resursskola är ett sätt att ge elever med någon form av autism en bättre undervisning, en undervisning som är mer anpassad efter de särskilda behov som elever kan ha. Det finns redan idag stor kompetens på skolorna när det gäller särskilt stöd till de elever som har stora behov, men med en resursskola får vi en möjlighet att utveckla ännu bättre specialistkompetens så att de här eleverna kan få en ännu bättre undervisning

Vad innebär det här för eleverna med särskilda behov?

– Först vill jag säga att de flesta elever som har särskilda behov påverkas inte av den nya resursskolan, utan de kommer att gå kvar på sin vanliga skola. Resursskolan är ett erbjudande till de elever som har väldigt omfattande behov av särskilt stöd och som själva vill gå på resursskolan. Det är helt frivilligt att gå där och det är upp till vårdnadshavarna att söka sig till resursskolan. Jag ser det som en valmöjlighet för vårdnadshavare till barn och ungdomar med autism.

När kan den nya resursskolan vara klar?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget. Nu har vi fattat beslutet och nästa steg blir att rekrytera en rektor. Sedan behöver vi forma en organisation och rekrytera personal och därefter planera för bra och anpassade lärmiljöer. Vi har heller inte löst lokalfrågan ännu, så när vi kan starta, det vet jag inte.

Var det fel att lägga ner Parken och Villan?

– Nej, jag tror att det var ett klokt beslut. De undervisningsgrupperna fungerade inte optimalt.

Blir det här något liknande Parken och Villan?

– Den resursskolan som vi nu planerar att starta blir en egen liten skolenhet med specialistkompetens på plats, och en skola där vårdnadshavare själva ansöker om en plats. De elever som gick på Parken och Villan hörde i grunden till en annan skola, utan att egentligen ha någon koppling till den och det var inte helt bra. Nu blir det istället en egen skola, där man kan känna tillhörighet och få den utbildning man har behov av.

Enligt tjänstemannaförslaget innebär resursskolan årliga driftskostnader på nio miljoner kronor. Driften planeras finansieras via ordinarie elevpeng för resursskolans elever.

Förslaget ingår inte i budget för 2018 men kommer att ingå i 2019 års budget.