Bevarare. Ingvar Axelsson arbetar ideellt med att bevara Tollereds öfvre kraftstationen. Foto: Carina Svensson

Rustar upp den gamla stentrappan

Tollered

Just nu får den gamla stentrappan vid Tollereds öfvre kraftstation en välbehövlig restaurering. Arbetet finansieras med pengar från länsstyrelsen.

Den gamla stentrappan intill Tollereds öfvre kraftstation höll på att ge med sig och stängdes av säkerhetsskäl. Museiföreningen Tollereds Öfvre Kraftstation ansökte om pengar till att utföra restaureringsarbetet.

Föreningen har fått beviljade pengar för upprustning. Arbetet bekostas med 350 000 kronor från länsstyrelsen och 30 000 kronor från Lerums kommun.

– Trappan är en viktig historisk del av kraftstationen och det känns väldigt bra att vi får ordning på den, säger museiföreningens Ingvar Axelsson. 

Jordmassan rör sig

Jordmassorna har rört sig vilket dels har förflyttat trappan och dels har gjort att trappstegen inte längre var säkra att gå på. Det var även en stenmur som behövde åtgärdas.

Arbetet är i full gång.

– Det blir väldigt fint, jag är imponerad. Företaget som utför arbetet gör ett otroligt fint arbete. Den gamla trappan höll i hundra år och det tror jag att den här också gör, säger Ingvar Axelsson.

Det finns mycket intressant teknisk historia bevarad i den gamla byggnaden. Men ingen hade kunnat lära sig av den unika miljön om inte några eldsjälar hade sett till att huset och innehållet bevarades när det egentligen var tänkt att det skulle rivas efter att kraftstationen togs ur bruk.

CARINA SVENSSON