Svar till trött, sjuk och förbannad

lt-debatt

Signaturen ”Trött, sjuk och förbannad” gör en helt korrekt beskrivning av verkligheten. Svårigheter att komma fram på telefon och svårigheter att hitta läkartider hör till vardagen. Så vill vi som jobbar i primärvården inte att det skall vara.

Det grundläggande problemet är att det finns för få personer som arbetar i primärvården. Det råder brist på specialistläkare i allmänmedicin och det finns brister även i andra yrkeskategorier.
Detta samtidigt som primärvårdens ansvarsområden, efter beslut högre upp i politiker- och tjänstemannahierarkin, utökas.

Detta är problem som inte löses av enskild verksamhetschef, som alltid har både verksamhetens och patienternas bästa för ögonen, utan det ligger på en högre nivå än så. Beklagligt när enskilda personer kommer i kläm.

 

  • Inifrånperspektiv