Varken sämst eller bäst företagsklimat

Kommunen

I år hamnar Lerums kommun återigen i mitten när landets kommuner rankas efter företagsklimat.

Svenskt näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat har kommit. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. För Lerums del blev det ingen skräll. Kommunen hamnar varken bäst eller sämst utan i mitten, plats 144, vilket är en försämring med tre platser jämfört med föregående år.

Det har gått upp och ner de senaste åren. 2014 kom Lerum på 75:e plats, för att året därpå rasa till plats 146 för att hamna på en ännu sämre placering, 183, 2016. Förra året återhämtades en hel del placeringar, och kommunen hamnade på plats 141 i rankingen.

Kommunens sammanlagda resultat på enkätfrågorna blev 3,2 på en skala från 1-6, vilket är +0,2 sedan 2017. Många kommuner har gjort bra resultat, så trots att Lerums kommun får bättre omdöme i år backar kommunen tre placeringar.

– Ett gott näringslivsklimat skapas av politiker, företagare och tjänstepersoner tillsammans. Vi har nyss anställt en företagslots som blir företagens stöd in i organisationen och ska underlätta deras kommunikation med kommunen. Den dialog vi har och det arbete vi gör fortsätter vi med för att nå framåt, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun, i ett pressmeddelande.

Det sker ett antal aktiviteter för företag både när det gäller nätverksträffar och utbildningar för småföretagare.

– Vi jobbar också på med vårt näringslivsråd, upphandlingsråd och myndighetsråd. En av de saker som är mest glädjande med årets undersökning är att företagen fått svara på hur de tycker att näringslivsklimatet utvecklats under de senaste fem åren. Där har de som uttryckt att de tycker det blivit bättre tredubblats. Det är en positiv utveckling, säger Åsa Qvist Ek.

Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet bygger på resultatet från den årliga enkätundersökning där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Årets ranking baseras till två tredjedelar på enkätsvar från 30 733 företagare. Den sista tredjedelen består av statistik vad gäller strukturella förutsättningar för företagande.

När enkätsvaren presenterades i maj kunde man utläsa att företagen tycker att det vänt uppåt för företagsklimatet i Lerums kommun, man fick bättre betyg i fler enkätfrågor än vad man fick lägre. Men nu när rankingen presenteras kan man alltså se att Lerum ändå tappar tre placeringar till plats 144 i årets ranking av Sveriges 290 kommuners företagsklimat.

— Fler och fler kommuner arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet i sina kommuner för företagens och samhällets förutsättningar vilket gör att det blir svårare att klättra i rankingen. Men att företagen i kommunen anser att det blir bättre är huvudsaken, och det visar också politikerna och tjänstemännen i kommunen att de är på rätt väg, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Partille kommun har bäst företagsklimat i Västra Götaland enligt företagen, som nu är bland topp 10 i landet efter att man klättrar 10 placeringar. Hack i häl, på plats 9, finner vi Sjuhäradskommunen Vårgårda som behåller andraplatsen i länet. Förra årets länsetta, Härryda, halkar ner till tredjeplats med placering 15.

— Företagen upplever att länets bästa företagsklimat finns i Partille. Det beror bland annat på att kommunen haft mål om att vara topp 10 till år 2020 på vår ranking genom långsiktigt arbete och prioritering av näringslivsfrågor. Det är roligt att se Partille nu når sitt mål med två års marginal, säger Anna Gillek.

Alingsås backar mest i Göteborgsregionen med 37 placeringar och blir sämst i regionen på plats 237. Återigen försämrar Göteborg sin rankingplacering, när man går från 206 till 222, och det krävs nu ett ordentligt omtag för att vända den negativa utvecklingen.

— Konkurrensen mellan kommunerna blir tuffare och tuffare för varje år. Många kommuner arbetar intensivt med att förbättra sitt företagsklimat, samtidigt som förväntningarna ökar. Därför är det viktigt att aldrig luta sig tillbaka, utan ständigt jobba för att förbättra företagsklimatet i den egna kommunen, säger Anna Gillek och fortsätter:

— Det som gör Svenskt Näringslivs ranking unik är att den främst baseras på företagares egna uppfattning om företagsklimatet i kommunen. Där företagen får rätt förutsättningar skapas jobb som ger ökade skatteintäkter till fler förskoleplatser, poliser eller gymnasielärare. Därför behöver företagsklimatet vara en prioriterad fråga för länets kommunpolitiker den kommande mandatperioden.

Solna stad i Stockholms län vinner rankingen för elfte året i rad, tätt följt av Vellinge och Höganäs kommun i Skåne län.