Angående kommunens detaljplanearbete

Debatt

I samband med att kommunen tog fram en ny detaljplan för området där Hjällsnässkolan tidigare låg så meddelade man att, så snart denna antagits, så skulle man även påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för det angränsande området där busshållplatsen och parkeringarna ligger (etapp 2 västra delen).

I genomförandebeskrivningen från 2013 angavs att ”I planprocessen har Etapp 2 några månaders eftersläpning till aktuell etapp 1.” Nu många år senare finns ännu inte ens ett förslag på detta område, varför? Detaljplanearbete tar tid, så även eventuella överklaganden så varför gjorde man inte som man lovade och arbetade fram en ny detaljplan för detta område?

Det viktigaste för kommunen är att framhäva att… ”det kommer att ta lång tid” och lägga över ansvaret på utvecklingen på invånarna själva. På detta sätt verkar man deklarera att man inte behöver bry sig och samtidigt friskriva sig ansvaret för att driva på utvecklingen i kommunen.
Kanske är det detta förhållningssätt som gör att andra kommuner i regionen utvecklas i betydligt snabbare takt än Lerum?. Varför inte anamma ”det går om man verkligen vill” istället? Eller är det kanske just viljan som saknas?
Kommuninvånare