Platschefen Emma Thun. Foto: Daniel Elfvelin

Beslut om badets framtid dröjer

Nyheter

​LERUM: Samtidigt som Vattenpalatset firar sitt jubileum väntar man på ett avgörande beslut från politikerna. Badets framtid är oviss efter att avtalet mellan kommunen och Actic löper ut om drygt två år.
– Vi har funnits i 30 år och hoppas på 30 år till, säger platschefen Emma Thun.

Det är behovet av dyra renoveringar som startat en debatt om anläggningen, vilken ägs av kommunen men drivs av Actic. LT har tidigare skrivit om undersökningarna som visat att det krävs åtgärder för mellan 75 och 90 miljoner kronor. Om kommunen kommer att investera så mycket pengar för att rädda Vattenpalatset är inte bestämt än. Fram tills att kontraktet med Actic löper ut vid årsskiftet 2020/2021 ska man endast göra de mest akuta åtgärderna för att upprätthålla kvaliteten. Det beslutade politikerna i november 2017, sedan dess har Emma Thun inväntat vidare besked.

– Det är mycket personal och osäkert för många, säger hon.

Emma Thun försökte utan att lyckas få reda på politikernas inställning under årets valrörelse och inte heller LT får många svar. Bara gruppledarna i Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna återkopplade när LT mailade ut frågor till alla partier i kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna vill använda marken där Vattenpalatset ligger till att bygga bostäder och andra lokaler och ersätta anläggningen med en ny simhall i mitten av kommunen.

– En tanke kan vara att lägga den i Stenkullen i anslutning till den nya isrink/hall som vi också föreslår. Samlokaliseringen blir mer miljömässigt hållbar och mer ekonomiskt hållbar eftersom att en ny simhall har något lägre kostnad än en totalrenovering av befintligt bad, säger Renée Norgren Jeryd, gruppledare i S.

Även Emma Thun ser vinsterna med en växelverkan mellan en ishall och ett badhus, men tycker att fördelarna med den nuvarande placeringen överväger. Ur hälsosynpunkt lyfter hon fram vikten av att ha bad och gym under samma tak, något som framför allt gynnar många äldre. Och i strävan efter att bli Sveriges ledande miljökommun anser hon att centrala Lerum är det optimala valet av plats.

– Många kan gå eller cykla hit och det är nära till tåget, säger hon.

Det är inte bara badets placering som diskuteras, utan det är också oklart om en nybyggd anläggning skulle innehålla ett äventyrsbad. Renée Norgren Jeryd nämner endast vikten av motionssim och simundervisning. För Emma Thun står visserligen en 50-metersbassäng högre upp på önskelistan än nya, häftiga vattenrutschkanor, men hon vill behålla äventyrsbadet.

– Det är verkligen en friskvårdsfråga att ha nära till ett bad där barnen kan röja runt istället för att sitta hemma med ipads, säger hon.

Varken Centerpartiet, Liberalerna eller Moderaterna tar ställning i nuläget. Centerns Eva Andersson förklarar att hon och hennes parti inväntar resultaten från förvaltningens utredning om Vattenpalatset. Samtidigt som politikerna i kommunstyrelsen bestämde sig för att skjuta upp beslutet om den omfattande renoveringen gav de i uppdrag åt tjänstemännen att arbeta fram ett förslag på långsiktig lösning. Utredningen skulle ha varit klar i våras, men politikerna väntar fortfarande på resultaten.

– Vi kommer att återkomma i frågan när vi fått utredningen från förvaltningen samt har gått igenom övriga investeringsbehov under den kommande mandatperioden. Vi anser också att beslut som detta, som berör många människor, sker i dialog och samverkan med invånarna, säger hon.

Moderaternas Alexander Abenius svarar att det är viktigt med bra underlag för att ta viktiga och stora beslut.
– Därför avvaktar vi med ett ställningstagande i väntan på den utredning om Vattenpalatset som förvaltningen har i uppdrag att ta fram, säger han.

Lill Jansson, Liberalerna, förklarar att hennes parti ännu inte är klara med de interna diskussionerna.
– Det är många perspektiv och parametrar att ta hänsyn till och fler underlag behövs innan vi kan landa i något beslut, säger hon.

Svaren om framtiden dröjer alltså, men Emma Thun konstaterar i alla fall att driften skett utan missöden den senaste tiden. När Actic tog över badet för två år sedan ärvde man problem med rening och ventilation. Vid flera tillfällen var man tvungen att hålla stängt och bland annat sköts starten på simskolan upp hösten 2016. Tack vare åtgärder och bättre kommunikation med kommunens entreprenör, som idag gör fler vattenprover, har situationen förbättrats.

– Det är mycket stabilare nu. I somras hade vi problem med låg vattennivå en dag och fick öppna någon timme senare men jag kommer inte ens ihåg när vi behövde ha stängt senast, säger Emma Thun.