Besöka Hultets återvinningscentral=punktering!?

Debatt

Jag och min familj har under 2018 besökt Hultets återvinningscentral vid fem tillfällen.
Vid två av dessa (40%) har det resulterat i punktering då det suttit skruv i däck trots vi kört mycket försiktigt i området innanför bommarna. Senast hände detta igår på Lördagen 10/11 då vi endast slängde grenar i kompostavdelningen och jag har nu besökt en jourverkstad för att få det lagat. Kan inte personalen på Hultet köra över området med en magnetbalk och sopmaskin med tät intensitet!? Jag kommer hädanefter att dra mig för att åka till Hultet och överväga att slänga någon annan stans för detta kostar mer än det smakar.

  • Lars Johansson