Ekonomiskt stöd efter nytt beslut

Nääs

Utan några pengar från kommunen blir det heller inget stöd från Västra Götalandsregionen.
När Nääs konsthantverk riskerade att bli av med sitt regionala bidrag omprövade Lerums kommun sitt beslut och kom fram till en ny slutsats.

Nääs konsthantverk har i många år varit en betydelsefull aktör i kommunens kulturliv. Fram tills nu har man inte fått något ekonomiskt stöd av Lerums kommun, men på förra veckans möte i kommunstyrelsen tog politikerna beslutet att bidra med 50 000 kronor för 2018.

Frågan blev aktuell när VG-regionen hotade med att dra in sitt kulturstrategiska stöd, trots att Nääs konsthantverk uppfyller en lång kravlista på bland annat konstnärlig kvalitet, mångfald i utbudet, samt lokal och regional förankring och samverkan. Orsaken var ett regelverk som förbjuder regionen att ge pengar till en mottagare som inte får bidrag också från den kommun där man verkar.

Ett gränsfall

Rutger Fridholm (MP) förklarar att Nääs konsthantverk har betraktats som ett gränsfall eftersom man inte är en ideell förening.

– Det är ett kooperativ med ett 20-tal konstnärer men det är inget vinstdrivande kooperativ. Tidigare har förvaltningen haft svårt att tycka att de uppfyller villkoren, å andra sidan har inte regionen haft några problem att ge stöd och då blir det konstigt om kommunen har en snävare tolkning, säger han.

Komplex verksamhet

Mats Jansson, projektledare på Nääs konsthantverk, beskriver verksamheten som komplex men förklarar att kooperativet fungerar som en ekonomisk förening utan vinstintressen.

– Vi riskerade att förlora 100 000 kronor i tre år från regionen så vi är är jätteglada att beslutet omprövades och att kommunstyrelsen gick på förvaltningens rekommendation, säger han.

När tjänstemännen gjorde en ny bedömning kom de fram till följande slutsats:

”Förvaltningen anser inte att någon annan än Nääs konsthantverk kan bedriva verksamheten med samma framgångsrika resultat. De har en högklassig och väletablerad verksamhet som också har stor betydelse för platsen Nääs och övriga verksamheter där”.

– Nääs konsthantverk hjälper till att sätta Lerum på kartan, många åker dit och de har många fina utställningar, tycker Rutger Fridholm.

Gör stor skillnad

Enligt Mats Jansson gör de 150 000 kronorna som Nääs konsthantverk får från regionen och kommunen stor skillnad.

– Det hade varit väldigt svårt att bedriva verksamheten annars. Vi har 30 000 till 35 000 besökare om året men vi säljer inte så att det visslar om det i galleriet utan är nästan som en konsthall, säger han.