Lerumsbon slog en annan intagen

Lerum

En 36-årig man från Lerum döms till fängelse för misshandel begången i ett fängelse. Han ska nu avtjäna ytterligare en månads fängelsestraff.

Händelsen inträffade i januari i år. 36-åringen sökte upp den andra intagna mannen och sedan gick de båda i en korridor tillsammans när 36-åringen plötsligt riktade ett slag mot honom. Slaget resulterade i en sprucken läpp och en utslagen tand.

Det fanns två vittnen till händelsen, två anställda som följde efter duon eftersom de misstänkte att det var något på gång.

36-åringen erkänner att han har slagit mannen men tycker inte att han ska dömas för brott eftersom han saknat uppsåt att skada. Även den utsatta säger att slaget var utdelat på skoj.

Vägrade lyda

Enligt vakterna gick de emellan precis efter misshandeln. De bad de båda inblandade gå till sina rum, vilket den slagna gjorde. 36-åringen vägrade dock lyda order utan han stannade kvar tills larmstyrkan kom.

De båda vakterna har berättat att de uppfattade slaget som hårt och att det inte var på skämt. Enligt en av vakterna slog 36-åringen den andra mannen med knuten näve och kraft.

Av vittnesmål har också framkommit att det fanns en motsättning mellan de intagna på anstalten, bland annat mellan de båda inblandade, och det har gällt turordning för att använda telefoner.

Med uppsåt

Enligt Alingsås tingsrätt saknas anledning att ifrågasätta vakternas uppgifter. De uppgifter som lämnats av vittnena visar att de inblandades version av händelseförloppet inte kan stämma. Det är också så att uppgifterna de inblandade lämnade i tingsrätten inte stämmer med vad de uppgett i tidigare förhör under förundersökningen.

Sammantaget finner tingsrätten att det är visat att gärningen begicks med uppsåt, och att Lerumsbon därmed ska fällas för misshandel.

När straffet skulle bestämmas tog tingsrätten fasta på att det har varit fråga om våld genom knytnävsslag mot huvudet samt att det har begåtts på en anstalt. Samtidigt har det inte kunnat utredas vad som har legat bakom gärningen och vad som har lett fram till våldsutövningen. Vid en samlad bedömning anser rätten att brottets straffvärde inte är högre än motsvarande en månads fängelse.