Ny regler ska bevara Aspenäs kulturmiljö

Allmänt

Ska kommunen vara generös med att tillåta avstyckningar av tomter, eller ha en restriktiv hållning och bevara området som det är? Det är frågan som skapat två läger i Aspenäs Villastad. Nu har politikerna beslutat att reglerna ska göras tydliga genom en områdesbestämmelse.

Efter åratal av tvister och slitningar mellan grannar ska kommunen fastställa reglerna för byggnation i Aspenäs Villastad. Detta som en följd av en aktion i våras då ett 40-tal fastighetsägare gick ihop och skrev ett medborgarförslag där de krävde lämplig reglering. På det senaste mötet i kommunstyrelsen beslutade politikerna om hur tjänstemännen ska gå vidare med arbetet.

– Uppdraget är att göra en områdesbestämmelse som innehåller några färre steg än en detaljplanprocess, säger Per-Ola Johannesson, chef på miljö- och byggenheten.

Men även om processen är enklare ruckar man inte på dialogen med hushållen i området. I beslutet påpekar politikerna vikten av en tidig invånardialog. Målet är att arbeta fram bindande bestämmelser som ska bevara kulturmiljön utan att sätta stopp för framtida byggnation. Den ska dock ske på ett mer strukturerat och enhetligt sätt.

– Vi startar jobbet med en gång och under perioden som arbetet pågår behandlas inga nya ärenden om nya bostäder för att inte riskera att förstöra goda helhetslösningar, säger Per-Ola Johannesson.

I normalfallet tar det mellan ett och två år att fastställa områdesbestämmelser men det är svårt att beräkna tiden. 

– Det finns en tydlig motsättning i området med en grupp av fastighetsägare som vill stycka av sina tomter och sälja och en grupp som vill att området ska se ut som det gör. Jag tror att det blir överklaganden med beslut som tas över kommunen innan det här är klart, men det är egentligen inget märkvärdigt utan en del av processen.

Starka känslor

Att utvecklingen av Aspenäs Villastad väcker starka känslor har till stor del att göra med dess historia. Bostadsområdet växte fram under 1920-talet då en mängd tomter styckades av från Aspenäs Säteri och det är utpekat i översiktsplanen och i Lerums kommuns kulturmiljöprogram som ett område med höga kulturvärden. Förutom de kulturella aspekterna har den ökade mängden bostäder lett till problem med VA-kapaciteten, dagvatten, översvämningsrisk och ökad trafik.

Debatten blossade upp 2015 när politikerna rev upp en tidigare policy om att inte tillåta avstyckningar på mindre än 1 000 kvadratmeter. Kommunen har fått kritik för att vara godtycklig i sina beslut om avstyckningar och att området håller på att tappa sin speciella karaktär.