Kooperativet. Malin Närman, Elisabeth Caban, Dag Wikbrand, Kieran Smyth, Annika Olsson och Johan Nyström från Kreativ Fritid.

Tackade nej efter oklara premisser

Kommunen

Personalen på Kreativ Fritid har en annan bild än kommunen av vad som har skett med anledning av den fortsatta driften av fritidsklubbarna och fritidsgårdarna. Enligt kooperativet var det oklara premisser som gjorde att de tackade nej till att driva verksamheten vidare.

Som LT har skrivit tidigare upphör samarbetet mellan Lerums kommun och personalkooperativet Kreativ Fritid, som under 25 år har drivit fritidsklubbarna och fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen. Efter årsskiftet tar kommunen över verksamheterna i dessa kommundelar på samma sätt som i Gråbo, Floda och Sjövik.

– Vi är jätteoroliga för utvecklingen av ungdomsverksamheten, enligt punkterna som ska upp i kommunstyrelsens möte på onsdag saknar man fritidsledare i skolan. Skola, skola, skola men var är kultur och fritid? är tanken att de ekonomiska resurserna glider in under skolans tak, igen, undrar Elisabeth Caban.

Kreativ Fritid har tidigare haft tvåårskontrakt. Enligt dem upphörde det egentliga avtalet med kommunen sista juni i år. Därefter har kortare tillfälliga avtal upprättats. Kooperativet avböjde ytterligare en förlängning på sex månader eftersom personalen anser att det är ohållbart att arbeta med så kort framförhållning. De fick då erbjudande om att driva verksamheten vidare i ett och ett halvt år. Man tackade nej även till detta.

– En stor anledningen var att det var så oklart vad vi hade att förhålla oss till. Vi var tvungna att tacka ja i augusti men skulle inte få reda på de ekonomiska förutsättningarna förrän budgeten skulle antas, flera månader senare, säger Johan Nyström.

– Ja, tillägger Elisabeth Caban, vi har hört rykten om neddragning i budgeten och vi måste tänka på vår personal. Vi vill inte tacka ja till något som sedan innebär att vi dels måste sparka några och dels att andra får ohållbart tung arbetsbörda.

Kreativ Fritid hade helst sett att kommunen erbjöd dem ett nytt tvåårsavtal när det senaste löpte ut. Man fick förklarat att orsaken till att detta inte skedde var en trolig omorganisation som bland annat kunde innebära att fritidsklubbarna, som är för barn mellan 10 och 13 år, skulle drivas av respektive skola.

Exakt hur det blir framöver är oklart. Kommunstyrelsen kommer under november att ta ställning till om driften av kommunens fritidsgårdar och fritidsklubbar på nytt ska konkurrensutsättas eller om verksamheten ska vara kvar i kommunal drift.

Kommer ni lägga anbud om verksamheten konkurrensutsätts?

– Det kan vi inte svara på med säkerhet men vi är intresserade av att se vad de har att erbjuda, svarar Dag Wikbrand och fortsätter:

– Vi vill ha ett bra avtal så att det går att bedriva en bra verksamhet. Ska inte erfarenhet prioriteras?

Det är i dagsläget oklart hur framtiden för personalen från Kreativ Fritid blir blir. Det kan bli så att de övergår till att bli kommunanställda.

– Men vi vet i så fall inte var kommer arbeta eller hur stora tjänsterna blir, säger Annika Olsson.

Är det något annat ni vill säga?

– Ja, vi skulle gärna vilja tacka alla barn och föräldrar som vi har haft under åren som gått, svarar Annika Olsson.

Elisabeth Caban tillägger:

– Det är med stor sorg vi kommer lämna vårt uppdrag med kommunens barn och ungdomar, vi kommer sakna dem och de har alla gjort stora avtryck genom åren.

Kreativ Fritid har inte bara drivit fritidsgårdar och fritidsklubbar man har även lärt barn att simma under många år. Det har varit mellan 40-70 anmälda barn varje sommar.

– Nu blir simskolan vid Stamsjön blir ett minne blott, säger Elisabeth Caban och fortsätter:

– Det är sällan en simskola har personal som arbetar med barn till vardags och samtidigt har simlärarutbildning. Vi har haft barn med funktionsnedsättningar som fungerar utmärk i vår verksamhet, tack vare vår pedagogiska erfarenhet och utbildning.

Kooperativet har även haft simskola för ensamkommande barn på Vattenpalatset, en verksamhet de gärna hade velat utveckla.