Varför händer inget?

Debatt

Ringde KomIn i våras, under en tung regnperiod, och påpekade att en vattenbrunn på Strandvägen, vid övergången från Nyebroparken mot Aludden, vid regn snabbt blir översvämmad. Gående på trottoaren får se sig för, kommer en bil körande med däcken i brunnen, ja, då blir det en hög fontän av smutsigt vatten som vräks över trottoaren.
Vem betalar för de nedstänkta kläderna? Kommunen? Bilen är redan långt borta för att notera registreringsnumret. Detta undrar

Eva Cinthio