• Foto: Carina Svensson
    Glada. Rutger Fridholm, MP, Eva Andersson, C, Renée Norgren Jeryd, S, Dag Oredsson informationschef, Lill Jansson, L, och Alexander Abenius, M.

Fler ska få tillgång till fiber

Kommunen

Politiker och tjänstemän är glada över att kunna ge en mycket stor andel av kommunborna möjlighet att ansluta sig till fibernätverk.
– En motorväg till landsbygden, säger Eva Andersson, kommunalråd.

När det gäller bredbands- utbyggnaden har Lerums kommun samarbetspartnern Telia, som nyligen fick beviljat stöd av länsstyrelsen för att bygga ut fiber utanför tätorterna.

– Det innebär att Lerums kommun kommer att ligga i framkant när det gäller fiberutbyggnad, slår Patrik Rohdin, projektledare på Telia, fast.

Men vad menas med det?

– Att målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020 kommer att uppnås.

Är det att ligga i framkant att nå målet?

– Ja, det skulle jag säga, svarar Patrik Rohdin med ett skratt. Det är en del kommuner som inte kommer att nå målet.

Kommunens fem kommunalråd, Renée Norgren Jeryd, S, Rutger Fridholm, MP, Eva Andersson, C, Lill Jansson, L, och Alexander Abenius, M, presenterar nyheten med stolthet.

– En motorväg till landsbygden, slår Eva Andersson fast och utvecklar:

– Det här innebär att motorvägen finns där, sedan kan var och en besluta om de vill åka på den och i så fall i vilket fordon.

Viktigt

Lill Jansson förklarar att utbyggnaden är en viktig del i samhällsutvecklingen. Bra och säkert internet kan ge tillgång till säkra trygghetslarm, e-hälsa och nattugglor, som är webbkameror som underlättar tillsynen av äldre och funktionsnedsatta nattetid.

– Dessa saker blir allt viktigare och ska människor kunna ta del av dem behövs bredband med kraft i, säger hon och fortsätter:

– Det är också väldigt betydelsefullt för företagare.

Kommunens kommunikations- och digitaliseringschef Dag Oredsson tillägger:

– Lite poetiskt kan man jämföra det med järnvägsutbyggnaden.

Den fortsatta omvandlingen till informationssamhälle är beroende av att många har tillgång till bra internet.

– Man kan säga att det är en jämställdhet- och jämlikhetsfråga, säger Eva Andersson.

I det här laget handlar det inte om någon kostnad för kommunen, det kan bli aktuellt i framtiden men är i nuläget inget som har beslutats om.

Långsiktigt

Politikerna har under lång tid arbetat för att så många kommunbor som möjligt ska kunna ha en bra internetanslutning. Redan 2013 antogs en bredbandstrategi. Därefter har en bredbandssamordnare anställts. Och 2016 tecknade kommunen ett samverkansavtal med Telia om att bygga ut ett öppet fibernät i hela kommunen. Syftet var bland annat att möta det nationella målet att 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband 2020 och hela Sverige ska ha det 2025.

Det är alltså Telia som nu ska bygga fibernätet utanför tätorterna i kommunen. Projektledaren Patrik Rohdin förklarar att det är 85 procent eller fler som har tecknat intresse i de ansökta områdena. Detta krävs för att länsstyrelsen ska bevilja pengar, vilket har skett med 7 797 035 kronor för området Lerum – Stenkullen, Hjällsnäs och Gallvik. Ytterligare en summa, 4 122 125 kronor, har tilldelats för Lerum – Floda Lensjön, Tollered. Telia har dessutom sökt bidrag för området Lerum-Gullringsbo, Lugnvik, Aspenäs och har fått ett muntligt löfte om beviljade medel även här.

Lovade

Just nu sker en utbyggnad av nätet i Lerum – Aggetorp, Stannum och Ytterstad. Det har kommit igång utan bidrag. Nästkommande utbyggnad blir i området som har fått beviljat de dryga 7,7 miljonerna. I området som tilldelades drygt 4,1 miljoner är upphandling på gång och i det som i nuläget endast har muntligt löfte om bidrag förhandlar Telia med entreprenör.

För den som idag har ADSL, internet via telefonjacket, används samma koppartrådar som vid fast telefoni. Hur snabbt internet man får med denna anslutning beror på hur långt bort telestationen är samt hur bra utrustning man har. Det är dock så att detta på sikt kan vara sårbart, bland annat för att de som tidigare tillverkade reservdelar till kopparnätet inte längre tillverkar dem.

Modernare

– Dagens kopparnät för telefoni och internet är sårbart, långsamt och omodernt. Hastigheten har nått sitt maximum och avtar märkbart med ökat avstånd från telestationen. Det moderna fibernätet är snabbare, inte lika sårbart och ger oberoende avstånd från teknikboden samma hastighet och likvärdiga tjänster, säger Per Hagehammar, kommunens bredbandssamordnare, och fortsätter:

– Kopparnätet håller på att monteras ner och den som bor i ett område där det byggs fibernät men inte ansluter sig får troligtvis räkna med att klara sig utan fast telefoni och internet via kopparnät på sikt.

Det fibernät som Telia bygger nu kommer att vara ett öppet nät. Kunderna betalar 21 900 kronor i engångskostnad för fiberanslutning, priset är, förutom i extremfall, detsamma oavsett tomtstorlek. Sedan tillkommer kostnaden för bredband, bredbandstelefoni och digital-tv, här kan varje kund själv välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden.