Avspärrning efter skredrisk

LERUM

Lerums kommun har spärrat av en sträcka på cirka 50 meter av promenadvägen vid Säveån intill Lerum Anders väg. Orsaken är att en spricka upptäckts i marken vid åkanten. Allmänheten uppmanas att inte beträda det avspärrade området eftersom det är skredrisk inom avspärrningen.
Under januari kommer mätpunkter att sättas ut på platsen, och dessa ska sedan läsas av regelbundet.