Foto: Per Anger

Beslut om fortsatt samverkan

LERUM

Kommunen fortsätter att ingå som en part i Lerum Centrumförening och under 2019 avsätter man 475 000 kronor till utvecklingen av området. Det beslutet tar politikerna i kommunstyrelsen med största sannolikhet på årets första möte i kommunstyrelsen nästa onsdag.

2016 skrevs ett avtal mellan kommunen och centrumföreningen som gällde i tre år och löpte ut vid årsskiftet. Under de tre åren som gått har formerna för samverkan förändrats då kommunen numera är en del av föreningen.
Istället för ett nytt avtal gäller beslutet därför istället om man ska fortsätta att ingå i föreningen samt vara en av dess tre huvudfinansiärer.

– Man vet aldrig innan protokollet är påskrivet, men det är en extremt liten sannolikhet att det inte ska bli så. Det har varit ett väldigt bra samarbete inom centrumföreningen, tycker Alexander Abenius (M), ny ordförande i kommunstyrelsen.

Vissa frågor är det svårt att som kommun, fastighetsägare eller näringsidkare lösa på egen hand och då är det bättre att agera tillsammans, anser han.

– Ta torgdagarna till exempel. Kommunen skulle ha kunnat anordna sådana dagar själv, men det skulle inte bli i närheten så bra som när vi gör det tillsammans med näringsidkarna, som i sin tur inte har ekonomiska muskler att göra det själva.

En förening med alla inblandade parter som medlemmar fungerar även som en naturlig plattform för dialog.

– Det finns många värden i det här. Fastighetsägarna och näringsidkarna kan komma till oss i kommunen med sina idéer och vi i kommunen kan också ge vår bild, sen kan vi diskutera fram och tillbaka och hitta den bästa vägen tillsammans.

I början på 2018 kom en ny spelare in på banan när det nybildade bolaget Stora Lundby fastighetsutveckling köpte Solkatten. På frågan om ägarbytet påverkat samarbetet i någon riktning förklarar Alexander Abenius att han inte vill betygsätta vare sig den nya eller den tidigare fastighetsägaren, men konstaterar att han är nöjd med de nuvarande förhållandena.

– Det har fungerat bra med Christer (Harling), Magnus (Kroon) och company, säger han och lyfter fram den nya isbanan (läs mer på nästa uppslag).
– Det var faktiskt jag som droppade idén men det är de som genomför den som ska ha cred.

Den totala budgeten för Lerums Centrumförening är 1,2 miljoner kronor per år 2019-2021. Kommunen ska alltså bidra med 475 000 kronor 2019, varav 75 000 kronor i rollen som fastighetsägare.
Samverkansarbetet gäller Lerums centrum och närliggande områden och varje år ska medlemmarna komma överens om en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att utveckla följande områden:
• Trygghet och säkerhet
• Hålla rent och snyggt
• Hållbar miljö
• Medlemsvård och vi-anda
• Utbud och etablering
• Marknadsföring och evenemang
• Trafik och tillgänglighet
• Stadsmiljö