Foto: Stefan Larsson, Lerums kommun
Fredrik Dahlström, GBJ Bygg, Eva Andersson, kommunalråd C, Alexander Abenius kommunalråd M, Lill Jansson kommunalråd L, Anna-Karin Holmgren, Lerums kommun, och Jan Gjertsen, GBJ Bygg.

Byggföretaget har mycket på gång

Kommunen

GBJ Bygg expanderar stort och har flera projekt på gång. Nyligen satte montering av förskolan i Öxeryd igång och förhoppningen är också att ett stort bostadsprojekt i Gråbo snart ska ta form.

Nu har monteringen av massivträhuset, som ska bli förskola i Öxeryd, satts igång. Om allt går enligt plan är bygget klart i november, och det kommer att finnas plats för totalt 80 barn.

Husen byggs med träelement, bestående av flera lager trä som är ihoplimmade. Elementen fogas samman och används till väggar, tak och bjälklag.

Fler förskolor

GBJ Bygg har uppdraget av Lerums kommun att bygga ytterligare tre förskolor i massivträ, en i området vid Kring Alles väg i Lerum, en bakom Lekstorpsskolan i Gråbo och ytterligare en, vars plats inte har bestämts ännu.

Företaget anställer fyra nya tjänstemän och ett tio-tal snickare.

Är det nyanställningar eller ersätter ni personer som har slutat?

– Nyanställningar. Vi växer och rustar oss för att ta ytterligare ett steg, svarar Fredrik Dahlström.

Vad har ni på gång härnäst, förutom förskolorna?

– Ett bostadsprojekt i Falkenberg och ett stort projekt i Göteborg, som jag tyvärr inte kan säga mer om i det här läget.

– Sedan är tanken att vi ska bygga egenproduktion i Gråbo tillsammans med BoKlok också, på ett område mellan Gråbo och Olstorp, nära Ljungviksskolan. Det kommer att bli ett hundratal bostäder.

Det är fortfarande ett bra tag till eventuell byggstart, byggnation väntas inte kunna komma igång det här året.

Bygger ni det området också i massivträ?

– Till viss del, för att det är ett trevligt långsiktigt miljömedvetet val. Största vinsten är att det binder koldioxid och minskar växthuseffekten, svarar Fredrik Dahlström.