Det stormar kring Ripa

Lerum

Det stormar kring Lerums före detta starke man – Henrik Ripa. Det tog inte särskilt lång tid innan han blev ordentligt ifrågasatt i sin roll som ny styrelseordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den moderata Lerumspolitikern Henrik Ripa har gjort ett kritiserat uttalande angående sjukhusläkarnas upprop. I en artikel i Göteborgs-Posten sa han ”Kom gärna med synpunkter – men håll det helst internt”. Och det blåste upp till storm. Tidningar har skrivit artiklar om uttalandet, och fackförbund och politiker från andra partier har skrivit pressmeddelanden och debattartiklar. Till exempel skrev Göteborgs-Postens ledarskribent Adam Cwejman om krisen på sjukhuset och Ripas uttalande ”Problemen är av allmänintresse och det är utmärkt att läkarna varnar för överbeläggning och dåliga arbetsvillkor.”

Henrik Ripa står fast vid uttalandet:

– Jag sa det som stod i artikeln. Jag tycker att man helst ska klara upp situationen internt, men det är klart att om inte det fungerar så förstår jag att man går ut i media. Jag vill absolut inte tysta någon men jag känner att det finns en risk att man skrämmer upp äldre människor, säger han och fortsätter:

– Det här är ett misslyckande för ledningens del, vi måste kunna lyssna och bli bättre på att kommunicera. Lyckas vi ha en bra dialog med medarbetarna så vi kan lösa problemen kommer behovet att föra debatten i media försvinna, och risken att oroa framför allt sköra äldre människor att minska.

En kärnfråga

Några andra som har uttalat sig starkt kritiskt är förtroendevalda i vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver de ”Meddelarfrihet har under lång tid varit en kärnfråga för fackföreningsrörelsen. Att kunna visa på missförhållanden på sin arbetsplats är en grundläggande rättighet. Vi som arbetar i vården känner stort ansvar för våra arbetsplatser och våra patienter, vi ska inte behöva offra våra rättigheter eller vår egen hälsa för att undvika negativ publicitet. Vi ser med stor oro hur Henrik Ripa uppmanar till en tystnadskultur.”

– Jag förordar absolut ingen tystnadskultur. För att det ska blir förbättring är det viktigt och bra att medarbetare uttalar sig när de ser saker som inte fungerar, säger Henrik Ripa.

Vårdförbundet undrar också om han vet vad en sjuksköterska faktiskt gör.

Vet du det?

– Ja, men för mig handlar det om att sjuksköterskor men även läkare skall i större utsträckning inte gör saker som personalgrupper med kortare utbildning kan göra istället. Detta för att använda sjuksköterskornas kompetens bättre.