Fick rätt efter försenat flyg

Kommunen

Flygbolaget Finnair har dömts till att betala rättegångskostnad plus 600 euro vardera till fyra resenärer, varav två bor i kommunen.

Flygbolaget ska betala 600 euro, drygt 6 000 kronor, var till de fyra passagerarna samt drygt 25 000 kronor i rättegångskostnad.

Ärendet gäller en resa till Bangkok 2016 som var cirka 20 timmar försenad.

Och eftersom kvartetten blev försenade med mer än tre timmar till den slutliga bestämmelseorten har de rätt till ersättning enligt Europa­parlamentets och rådets förordning.

Flygbolaget menade dock att passagerarna inte hade rätt till ersättning eftersom förseningen berodde på extraordinära omständigheter, ett dolt fabriksfel, som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Enligt domstolen har dock inte några extraordinära omständigheter förelegat då det tekniska problemet med flygplanet inte är att betrakta som en sådan omständighet.