Foto: Martin Falklind
Slutdestination. Fler laxar än någonsin tar sig förbi Hedefors, men vid Hillefors kraftverk tar det stopp.

Hit men inte längre

Stenkullen

Ett rekordstort antal laxar har tagit sig förbi Hedefors och under hösten har hoppande laxar varit en vanlig syn vid Hillefors kraftverk.
En ny lag kan sätta fart på processen med en fiskväg, men än så länge kommer laxarna inte längre upp i Säveån.

Enstaka laxar syntes vid Hillefors kraftverk förra året och i höst har det varit stor aktivitet.

– Man kan se laxar om man går uppe på spången och vi har aldrig sett så många lekgropar, vilket inte är så konstigt eftersom det är fler laxar, säger sportfiskaren Marcus Edstam, som engagerat sig för att återställa Säveåns natur.

Länsstyrelsen för statistik och har sett att betydligt fler laxar än tidigare har tagit sig förbi Hedefors kraftverk nedströms.

Minst 80 laxar

– 2018 har vi räknat till upp emot 75 laxar, men räknaren var ur funktion ett tag och det dröjde tills vi upptäckte det så vi har säkert missat 5-10 stycken, säger Mikael Ljung, fiskbiolog på länsstyrelsen.

Fiskvägen förbi kraftverket byggdes 2013. Efter att ett ganska fåtal antal laxar tagit sig förbi de första åren passerade 43 laxar 2017 och nu har alltså den siffran fördubblats. Mikael Ljung ser flera tänkbara orsaker till rekordet och en bidragande faktor är sannolikt det låga vattenståndet.

– Det var ett väldigt lite flöde från kraftverket och det kan ha gjort det lättare för laxarna att hitta fiskvägen. Jämför man med förra hösten var det mycket mer vatten då, säger Mikael Ljung.

En viktig art

Med tanke på hur få år som laxarna har kunnat passera Hedefors påpekar han att det är lite för tidigt för att tala om en trend, men han ser ändå positivt på utvecklingen.

– Det ska bli spännande att se hur det ser ut nästa år. Säveålaxen är en genuin laxfisk som är storvuxen och väldigt skyddsvärd och en viktig art i Natura 2000-arbetet, förklarar Mikael Ljung.

Efter Hedefors kan de dock inte ta sig mer än två och en halv kilometer uppströms, då kraftverket i Hillefors i nuläget utgör slutdestinationen.

– Det vore väldigt värdefullt att öppna upp en fiskväg. Större areal lekområden kan ge fler laxungar som kan vandra ut i havet och växa till sig och sedan komma tillbaka igen, säger Mikael Ljung.

Frågan om hur fiskarna ska kunna ta sig förbi kraftverket har varit aktuell länge och lett till en het debatt mellan flera inblandade parter.

– Det här tar för lång tid, åren går utan att något händer, det är frustrerande, säger Marcus Edstam, som dock påpekar att man nu har ett bra samarbete med Lerum Energi.

– Förra året öppnade de luckan och vi trodde att det kom förbi fiskar men vi kunde sedan inte se några på elfisket.

Nationell fråga

Ekonomin har varit en knäckfråga i diskussionerna om fiskvägen. Lerum Energi har motsatt sig den stora prislappen som beräknas till cirka tio miljoner kronor.

Nu finns dock en lösning i sikte i och med en ny vattenlagstiftning som börjar gälla den 1 januari 2019. Lagen innebär krav på moderna miljövillkor för alla vattenkraftverk och i somras bildade branschen Vattenkraftens Miljöfond som ska vara med och finansiera olika projekt.

Vilka kraftverk som får ta del av fondens pengar är dock inte klart än. Berörda myndigheter håller just nu på att ta fram en nationell prövningsplan som bland annat ska innehålla en tidtabell. Regeringen ska sedan besluta om planen.