Ingen fritidsgård i Stenkullen

Stenkullen

ritidsgården i Stenkullen kommer att vara stängd under vårterminen 2019.

Detta meddelar kommunen på sin hemsida. Orsaken till stängningen är ett förändrat ekonomiskt läge vilket innebär att kommunen ser över fritidsgårdsverksamheten. Detta arbete sker under våren för att sätta en ordinarie öppen ungdomsverksamhet från hösten 2019.

Sista dagen som Stenkullens fritidsgård var öppen var igår, den 27 december.

Som vanligt

Fritidsgårdarna i Gråbo och Floda har öppet som vanligt medan fritidsgårdarna i Lerum kommer att ha något förändrade öppettider. Eventuellt kan vissa kvällar förläggas till Stenkullens fritidsgård i början av våren.

Information kring eventuell verksamhet och öppettider i Stenkullen och gårdarna på andra orter kommer att finns på respektive skolas hemsida.