Kommunen beklagar och säger att bättring är på gång

Lerum

Både Christian Eberstein, Kristdemokraterna, och Lotta Jonzén, som är ny tillförordnad sektorschef erkänner att det har funnits problem på Tuvängen – men förklarar att läget har stabiliserats.

Christian Eberstein, KD, är kommunalråd med ansvar för stöd och omsorg.

– Det är beklagligt att läsa om kvinnans upplevelser på korttidsboendet, säger han och fortsätter:

– Jag vet att man från förvaltningens sida jobbat intensivt med att säkerställa god kvalité avseende bemötande och omsorgen efter en del klagomål på just Tuvängen. Givetvis måste man kunna känna sig trygg och respekterad på våra boenden. 

– Det känns dock mycket gott att kvinnan är nöjd med sitt boende på Hedegården.

Lotta Jonzén är ny tillförordnad verksamhetschef för särskilda boenden sedan i september

– Jag känner väl till att det funnits kvalitetsproblem på korttidsenheten på Tuvängen under framför allt våren och sommaren 2018. Orsaken är bland annat bristande ledning och styrning i samband med att antalet korttidsplatser hastigt stängdes och flera erfarna medarbetare försvann. När korttidsplatser sedan öppnade igen efterhand uppstod kvalitetsproblem. Korttidsplatserna öppnades hastigt under sommaren med svårigheter att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet och kompetens, säger hon och fortsätter:

– Under hösten har läget på enheten stabiliserats. En tydligare styrning och ledning har införts. Vi har rekryterat medarbetare med bra kompetens. Arbetssätten har utvecklats så vi möter varje person utifrån deras behov och önskemål och bemötandet har förbättrats.

– Vad gäller fastighetsfrågorna ska vi självklart förmedla den typen av klagomål vidare till dem som sköter fastigheten.