• Foto: Daniel Elfvelin
    Besviken. Jan-Åke Andersson känner sig lurad när ersättningen för kommunens väg på hans tomt bara uppgår till drygt 7 000 kronor.
  • Foto: Daniel Elfvelin
    Vägbygget. Här är den nya avfarten från Aggetorpsvägen till Lilla Aggetorpsvägen.

Missnöjd med ersättningen

Gråbo

Gråbobon Jan-Åke Andersson gick med på att kommunen byggde en väg på hans tomt.
Han trodde på några hundra tusen kronor i ersättning, men när brevet med värderingen kom visade det sig att summan blir betydligt lägre. Han får 7 431 kronor.

Det var 2017 som kommunen kontaktade Jan-Åke ­Andersson då man planerade att bygga en väg som en del av utvecklingen i Aggetorp. De kom överens i augusti samma år och några månader senare byggdes vägen, som idag utgör en ny infart från Aggetorpsvägen till Lilla Aggetorpsvägen.

900 kvadratmeter

Tomten är drygt 900 kvadratmeter stor. Enligt Jan-Åke Andersson diskuterade han inte någon ersättningssumma med tjänstemannen från kommunen, men utgick från att han skulle få några hundratusen kronor. Detta utifrån att hans pappa fick cirka 400 000 kronor när han sålde de ungefär lika stora granntomterna på 90-talet.

– Kommunen sa att Lantmäteriet skulle värdera marken och göra en rättvis bedömning. Det tyckte jag var okej, säger Jan-Åke Andersson.

Ingen byggrätt

I slutet på 2018 kom värderingsutlåtandet från Lant­mäteriet som fastställer ersättningen till 7 431 kronor. Att summan är betydligt lägre än vad Jan-Åke Andersson trodde beror på att det inte finns någon byggrätt som tillåter hus på tomten och att den därför värderas som väg- och skogsmark.

Han tycker dock att det är osannolikt att tomten inte är värd mer i Aggetorp där det pågått mycket bostadsbyggnation de senaste åren.

– Jag kan inte ens köpa en gammal moppe för pengarna. Sen är det egentligen inte pengarna det handlar om, men jag känner mig lurad, säger han.

Vanligt missförstånd

Johanna Ek Wahlqvist är mark- och exploateringschef på Lerums kommun. Hon har inte tittat på ärendet i detalj men tycker att ersättningen verkar rimlig utifrån storleken och typ av mark.

Hon förklarar att det är många parametrar som avgör och att det är ganska vanligt att markägare tror att deras tomter är värda mer än de i verkligheten är.

Enligt Jan-Åke Andersson har man i det här fallet alltså inte diskuterat någon summa på förhand, vilket man vanligtvis gör, enligt Johanna Ek Wahlqvist

– Normalt sätt brukar vi föreslå en summa och kommer vi överens så skriver vi ett avtal. I de fall där vi inte är det så är det Lantmäteriet som myndighet som bestämmer, säger hon.