Studie av de hotade ålarnas väg

STENKULLEN

Vatten- och kraftverken är en livsfarlig fälla för den rödlistade ålen och på många ställen har man idag vidtagit åtgärder.
Med hjälp av sändare genomför länsstyrelsen nu ett projekt för att se hur ålarna undviker turbindöden vid kraftverken i Hedefors och Jonsered.

Vattenkraften dödar eller skadar ungefär 150 000 kilo så kallade blankålar varje år då de vandrar genom turbinerna och kläms fast mot gallren eller strimlas sönder av turbinbladen. Vissa år motsvarar det cirka 40 procent av de vandrande ålarna, enligt information från Naturskyddsföreningen.
På olika platser försöker man nu få bukt med problemet. I Hedefors finns ett fingaller som ålarna och andra mindre fiskar, som till exempel laxsmolt, inte ska kunna slinka igenom. Gallret är snedställt för att de inte ska pressas till döds.

Märker med sändare
Fiskeutredningsgruppen på länsstyrelsen genomför nu ett projekt där man märkt ålar med sändare och släppt ovanför Hedefors.
– I gallret finns en öppning där de kan simma igenom och sedan åka flumeride förbi kraftverket. Vi vill med märkningen se hur ålarna gör vid kraftverket. Stannar de upp länge? Vilken väg tar de sig förbi? Flyktvägen , omlöpet, eller via öppna luckor förbi kraftverket? säger Mikael Ljung, fiskbiolog på länsstyrelsen.

Flera mätstationer
Man följer sedan ålarna via olika mätstationer som är utplacerade från startpositionen ovanför Hedefors till SKF i Göteborg. Förutom kraftverket i Hedefors tar de sig förbi ytterligare ett kraftverk i Jonsered. Resultatet av studien kommer i början på nästa år.
Den europeiska ålen, som under ett visst stadie under sin livscykel kallas för blank- ål, är en unik art som vandrar oerhört långa sträckor.

Färdas 700 mil
Ålen kläcks 700 mil bort i Sargassohavet utanför Kuba och Bahamas. Därifrån tar den sig till Europa och lever i våra vatten i 5-30 år innan den vandrar tillbaka till Sargassohavet, fortplantar sig på flera tusen meters djup, och dör.
Det europeiska beståndet av ål beräknas ha minskat med 90 procent de senaste 30 åren. Ålen är en akut hotad art och har varit rödlistad sedan 2005. Förra veckan bestämde EU:s fiskeministrar att stoppa allt ålfiske i EU-vatten under tre månader 2019. Beslutet välkomnas av Världsnaturfonden (WWF) som dock helst hade sett ett förbud hela året.