Parasollen. Mötesplatsen får en ny restaurang från och med måndag.

Tar över Parasollens restaurang

Gråbo

Från och med måndag kommer restaurangen i Parasollen i Gråbo att drivas av ett företag – Plaza 19. Restaurangen har tidigare drivits av Lerums kommun.

Det är Tony Nilsson och Susanne Ektjärn som äger Plaza 19, och som nu ska driva restaurangen i Parasollen.

– Vi har det senaste året drivit restaurangen på Stora Lundby golfklubb, men tog beslut om att sluta där eftersom det var ganska svårt att få ekonomi i verksamheten, som är väldigt säsongsbetonad med en period på sommaren som är lukrativ, säger Tony och fortsätter om den nya verksamheten:

Bara inspirerande

– Att ge sig på något sådant här är bara inspirerande, Susanne är duktig köksmästare så det kan bara bli nåt bra. Vi gillar utmaningen av att göra nåt bra av det här.

Kommer det bli någon förändring när ni tar över?

– Vi vill ju väldigt mycket med det här och kommer att göra olika saker som vi hoppas att gäster tycker om och vill ha, som till exempel dans, quiz och bingo. Efterfrågan på olika saker kommer naturligtvis styra oss i en bra riktning. 

Vad för typ av mat kommer ni servera?

– Maten kommer i huvudsak bestå av husmanskost och stek/grötfrukost, men finare mat kommer också att finnas för den som vill ha. 

Under 2017 påbörjade förvaltningen arbetet med att genomföra en helhetsanalys av Parasollen, i denna kom man fram till att det ekonomiskt och juridiskt inte går att argumentera för att kommunen ska fortsätta att driva restaurangen. Och på senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutade politikerna att låta en privat aktör driva restaurangen.

Redan 2013 konstaterades det att den inte bar sig ekonomiskt.

Hur har det sett ut åren efter detta och fram till idag?

– De senaste åren har Parasollen gått back med cirka en miljon kronor, svarar Alexander Abenius, kommunalråd för Moderaterna.

Varför har kommunen drivit en offentlig restaurang?

– Jag har förespråkat att en privat aktör ska driva restaurangen, då det varken varit juridiskt eller ekonomiskt hållbart för kommunen att driva öppen restaurangverksamhet. Skälet ska dock ha varit att restaurangen fyller ett viktigt socialt värde, som mötesplats, och denna mötesplats kommer nu finnas kvar i privat regi. Det är väldigt bra.

Kommunalrådet avslutar med att säga att det är jätteviktigt för alliansen att restaurangen får leva kvar och att man är mån om det sociala värdet i den.

– Nu kommer driften att ske i privat regi så att skattebetalarna slipper betala för en restaurangverksamhet.