Åtgärder är vidtagna

Lerum

Christian Eberstein, Kristdemokraterna, är kommunalråd med särskilt ansvar för stöd och omsorg. Här svarar han på frågor med anledning av det Arne Pettersson var med om.

Har du någon kommentar?

– Det här är andra gången under mina två månader som kommunalråd som Tuvängen dyker upp med berättelser i LT som är oroande och jag blir djupt bekymrad. Äldreboendena tillhör vår kärnvälfärd och måste ha en lägstanivå som vi som kommuninvånare kan känna oss trygga med. Från min sida, som ansvarigt kommunalråd för stöd och omsorg, finns det bara en väg och det är att lyfta frågan högst upp på dagordningen.

Vad gör ni åt det?

– Det är främst en verksamhetsfråga och jag vet att följande åtgärder redan är vidtagna: en ny chef är tillsatt för verksamheten, en lex Sara utredning och en vårdskadeutredning är inledd. Förvaltningen kommer att genomföra eller genomför följande åtgärder: tydliggörande av rutiner för riskbedömning och bemötande och åtgärder kring larmmottagning och kommunikation.

Skulle du kunna tänka dig att lämna dina anhöriga på Tuvängen?

– Nu är Tuvängen ett äldreboende med många avdelningar där en del funkar utmärkt och andra har en resa att göra, vilket blir mer än uppenbart mot bakgrund av den berättelse jag nu fått ta del av. Som alltid tror jag det är viktigt att som anhörig engagera sig och ta ansvar för sina nära och kära den dagen de behöver hjälp. Mot bakgrund av det kan jag säga att jag generellt sett skulle kunna använda Tuvängen för min mamma, även om jag nu i praktiken aldrig skulle kunna bestämma över min mamma.