• Foto: Carina Svensson
    Kärt besök. Mady Sajadi, i mitten, tittar in hos pysselgruppen.

Boendet där trivseln är hög

Lerum

Riddarstensgården har blivit kommunens flaggskepp bland äldreboenden.
Undersökningar av vad de boende tycker om verksamheten visar strålande resultat. Och andelen sjukskrivningar bland personalen är extremt låg.

Personalen har gjort entrén till Riddarstensgården trevlig. Här finns soffa, fåtöljer, gröna växter och annat pynt. Det spelas också musik på behaglig nivå.

– Och så har vi köpt en kaffemaskin. För en del av de boende är det en lagom sak att promenera till entrén och sätta sig ner, ta en god kopp choklad eller kaffe och prata lite eller bara titta på fiskarna i akvariet, säger Mandy Sajadi, verksamhetschef.

Hon beskriver läget i äldrevården nationellt. Det är mycket som är negativt och det råder väldigt stor brist på vårdpersonal.

– Vi står inför en situation där det är risk att det blir ännu färre som vill arbeta i vården. Någonstans behöver vi höja status för undersköterskan, slår hon fast och fortsätter:

– Undersköterskorna ska vara stolta, de betyder så oerhört mycket.

Mandy Sajadi konstaterar vidare att Riddarstensgården visserligen också har personalomsättning, men inte alls på samma sätt som många andra boenden.

Det verkar som att både de boende och personal trivs här. Enligt verksamhetschefen är en av framgångsfaktorerna att personalen är engagerad i verksamheten.

Att det fungerar syns också i resultat och undersökningar. Till exempel gör Socialstyrelsen öppna jämförelser av nöjdheten bland de boende på äldreboenden i hela landet. Riddarstensgården får väldigt bra resultat. När Humana tog över driften av boendet hösten 2015 var andelen nöjda 76 procent, 2018 var andelen 95 procent.

– Varje gång resultatet kommer sätter jag mig ner med de anställda. Vi pratar om siffrorna och vad vi kan göra för att förbättra oss. Sedan sätter jag samman det vi har pratat om. Mitt bästa verktyg är mina medarbetare, säger verksamhetschefen med ett leende.

Håller siffran

Sedan Humana tog över driften har nöjdheten varit ungefär densamma år efter år.

– Det är ganska jobbigt att hålla den siffran, men Humana ger mig förutsättningar, slår Mandy Sajadi fast och fortsätter:

– Även om vi får bra resultat så är jag inte nöjd som chef. Det finns alltid saker vi kan arbeta med. Jag uppskattar det vi har gjort, men det finns alltid utrymme att bli lite bättre.

I årets undersökning fick Riddarstensgården 100 procent nöjdhet i bemötande och känsla av trygghet.

Även i Humanas egen medarbetarenkät får Riddarstensgården väldigt fina resultat.

– Man brukar säga att från 75 procent och uppåt är bra resultat och förra året hade vi 87 procent och nu senast 90 procent. Det är väldigt högt. Men jag vill ha 100 procent.

Går det?

– Nej, det gör det kanske inte, svarar hon med ett skratt och fortsätter:

– Det finns personer som inte blir helt nöjda, det spelar ingen roll vad man gör. När vi får resultatet i den här undersökningen gör jag som när resultatet från Socialstyrelsen kommer, jag sätter mig med personalen för att vi tillsammans ska hitta sätt som det kan bli bättre på. Om de till exempel säger att de inte är nöjda med den fysiska miljön så frågar jag hur den kan bli bättre. Sedan sammanställer jag det vi har kommit fram till.

Fel nyckel

Hon säger med bestämdhet att nedskärningar i personalstyrkan inte är nyckeln till framgång.

Hur håller du budgeten då?

– Det gäller att tänka på samma sätt som i ett hushåll. Har man en viss summa pengar ska den räcka till det som behövs. Det gäller att prioritera. Jag tror att vi nog nästan har mindre budget än de kommunala boendena.

– En annan väldigt viktig sa är sjukfrånvaron, hög sjukfrånvaro kostar väldigt mycket.

Och sjuktalen har förbättrats drastiskt på Riddarstensgården under Mandy Sajadis ledning. 2015 hade boendet hög sjukfrånvaro, sedan dess har den sjukt, och förra året, 2018, hade man ackumulerat 5,6 procent.

Något annat som är viktigt för verksamheten är ett gott samarbete med olika skolor som har utbildning av undersköterskor, och med arbetsförmedlingen.

– Vi har personer som arbetsförmedlingen har placerat med lönebidrag, det kan vara nyanlända eller långtidssjukskrivna som behöver ha något att göra. Vi har öppna dörrar för alla. Alla kan göra något.

– Vi har också tagit in personal som är långtidssjukskrivna, som inte kan arbeta som undersköterskor längre, för att hålla i aktiviteter. De har en mindre tjänst, kanske 25 procent, där de arrangerar olika aktiviteter och gör andra saker i verksamheten.

Hon förklarar vidare att det händer mycket på boendet.

– Förutom aktiviteterna är personalen ute och promenerar med de boende jättemycket. Det är så vi arbetar. Är någon orolig så blir den personen lugnare efter en promenad, och då kan man ta tag i tvätten, säger Mandy Sajadi.