Bygglovet gäller tills vidare

Lerum

En lång rad privatpersoner har överklagat beslutet om bygglov för en station för elektricitet i Häcksjöområdet. Nu har mark- och miljödomstolen avslagit överklagandena av inhibitionsbeslutet.

Lerum Energi vill bygga en ny mottagningsstation, vilket är en knutpunkt i elnätet där elen tas emot för vidare distribution ut till kunder. Syftet är att trygga elförsörjningen när kommunens befolkningsantal ökar.

Förra året, 2018, köpte Lerum Energi den nu aktuella marken vid Häcksjön av Lerums kommun och upphandlade entreprenad för bygget.

Kostnaden för att bygga stationen beräknas bli 50 miljoner kronor. Det var Linjemontage som vann upphandlingen, och som på Lerum Energis uppdrag har tagit fram erforderliga underlag och lämnat in och också har ansökt om bygglov för stationen. Detta var en del som ingick i det upphandlade uppdraget.

I februari i förra året ansökte Lerum Energi om bygglov, och ansökan kompletterades sedan i juni 2018. Ansökan antogs. Och överklagades. I mellandagarna kom ett delbeslut från länsstyrelsen om att det inte blir inhibition, det vill säga att det överklagade beslutet gäller tills vidare. Detta beslut överklagades till mark och miljödomstolen av en rad privatpersoner, och nu har domstolen meddelat att överklagandena avslås. Därmed ser det ut som att byggnation ska kunna starta under året, och planen är att stationen ska vara färdig 2020.

Överklagan av bygglovet behandlas dock fortfarande.

Ytterligare ett mål i ärendet har sin gång. En person har till justitieombudsmannen, JO, anmält klagomål mot miljö och byggnadsnämnden med anledning av nämndens hantering av en skrivelse. Och nu har JO begärt att kommunen ska komma in med upplysningar och yttrande.