Faktureringsperioder

Debatt

För inte så länge sedan gick Lerum Energi över till att fakturera sina kunder månadsvis. Det innebär att kunderna skall betala 12 gånger per år i stället för 4 gånger. Det innebär också ökade kostnader för porto, kuvertering, reskontrabevakning, datakörningskostnader m.m. för Lerum Energi.
För de privatpersoner som betalar på bankkontor innebär det också högre kostnader. När ränteläget var högre fanns det åtminstone cash-management-skäl till att betalningarna skedde med kortare intervall.

Lerum Energi har överlåtit faktureringen av vattnet till kommunen sedan en tid. När kommunen har tagit över ändras faktureringen till att ske kvartalsvis. En klar förbättring för oss konsumenter.

Vilken kundnytta anser Lerum Energi att det innebär med månadsvis fakturering? Kommunen har tydligen en annan uppfattning.
Lerum – fler fakturor än du tror.
Rolf N