Har ambitionen att bli bättre

Kommunen

Majoritetens ambition är att förbättra samtliga äldreboenden i kommunen. Att lyssna på personal och anhöriga är ett sätt att bli bättre, ett annat är att öka samarbetet mellan de olika boendena.

Vad är din ambition för kommunens äldreboenden?

– Det finns ett stort engagemang i vår kommun kring äldreboendena, vilket behövs och är nödvändigt för att vi ska kunna åstadkomma en positiv förändring. En del av våra äldreboenden har synts i rubrikerna på ett sätt som inte är önskvärt, till exempel känns det otroligt jobbigt att läsa insändare som den i förra veckans LT där en förtvivlad anhörig berättar om de upplevelser de haft av vår åldringsvård i Lerums kommun, svarar Christian Eberstein, KD, kommunalråd med ansvar stöd och omsorg, och fortsätter:

Vill förändra

– Våra äldreboenden tillhör vår kärnvälfärd, det som alltid måste prioriteras före till exempel kulturhus eller annat som givetvis är viktigt, men inte nödvändigt. Vår ambition i alliansen är att förändra våra äldreboenden, dels bygga vidare på det som är bra och dels hantera det som inte fungerar, så att vi med stolthet kan prata om all den åldringsvård som vi bedriver i vår kommun. Men det är inte en envägskommunikation, som jag ser det är både anhöriga och personal viktiga för att vi ska få framgång i att bygga äldrevård som vi kan vara stolta över.

Mer att önska

Enligt Socialstyrelsens undersökning för år 2018 är andelen nöjda med sitt äldreboende på Nya Lundbygården: 88 procent, Gamla Lundbygården: 82 procent, Riddarsten: 95 procent, Hedegården: 87 procent, Tuvängen: 67 procent, Höjdenhemmet: 90 procent, Nya Sävegården: 71 procent, Ekebacken: 86 procent.

Lotta Jonzén, verksamhetschef för särskilt boende, svarar på verksamhetsfrågor:

Finns det något samarbete mellan kommunalt och privat drivna äldreboenden i kommunen?

– Verksamheter har alltid mycket att lära av varandra och ett visst utbyte sker på regelbundna träffar. Detta skulle kunna utvecklas mer. Under det senaste året har inte samverkan varit så aktiv som vi skulle önska, då det varit viss rotation på verksamhetschefer.

– Det sker dock ett visst erfarenhetsutbyte när medarbetare från äldreboendena som drivs på entreprenad deltar i kommunens fortbildning. Kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhetsmedarbetare arbetar också på samtliga äldreboenden och för till viss del över erfarenheter mellan boendena.

Hur hög procentandel är genomsnittssjukfrånvaron bland personalen i kommunens äldreboenden?

– För de kommunala särskilda boendena var sjukfrånvaron ackumulerat för 2018 totalt 14,66 procent. 

På Riddarstensgården var sjukfrånvaron 5,6 procent 2018, varför tror du att det är så stor skillnad?

– Två anledningar till den stora skillnaden är ett bra ledarskap och personalens inflytande, vilket är viktiga ingredienser för väl fungerande äldreboenden med boende som trivs, samt låg personalomsättning , svarar Christian Eberstein.

Mer utveckling

Lotta Jonzén tillägger:

– Äldreomsorgen i vår kommun behöver fortsätta utveckla sitt arbete med att förebygga längre sjukskrivningar och hjälpa medarbetare att snabbare komma tillbaka vid de längre sjukskrivningarna. Sjukskrivningstalet har minskat under 2018 då äldreomsorgen arbetat intensivt med personalenheten och företagshälsovården i projektet Friskt och hållbart Lerum.