Konsten att ploga snö på våra gator

Debatt

Läser om äldre personer som drabbas av snövallar framför sina garageinfarter. Ser det också i vårt område. Det plogas upp vallar av blötsnö på kvällen. På morgonen är det vallar av isbetong. När vi bodde i Linköping (flyttade till Lerum 1983) så var plogarna utrustade med en fällbar lucka på höger sida av plogbladet. Föraren stängde luckan med hjälp av ett manöverdon i förarhytten. Det fanns alltså hål i vallarna utanför varje garageuppfart. Varför ser man inga sådana enkla lösningar i Lerum 36 år senare?

  • Göran Holmberg