Kraftig minskning av antalet inbrott

Lerums kommun

Antalet anmälda brott i Lerums kommun minskade under förra året med 17 procent. Den stora orsaken är en kraftig minskning av antalet inbrott.

2018 anmäldes totalt 2 840 brott i Lerums kommun. Det är en minskning med drygt 17 procent jämför med året innan då 3 428 brott anmäldes. Givetvis en glädjande utveckling för polisen.

– Det är jättebra att vi har betydligt färre anmälda brott. Jag hoppas att det beror på att brottsligheten har minskat och att det inte är ett stort mörkertal för att folk inte anmäler, säger Eva Strömblad, kommunpolis i Lerum.

Den stora förklaringen till nedgången är att antalet anmälda inbrott har sjunkit kraftigt. Tittar man på kategorin inbrottsstöld, där försök och fullbordade inbrott i bland annat bostäder, fritidshus, företag och kyrkor ingår, anmäldes 2018 204 brott. En kraftig nedgång jämfört med 2017 då siffran var 469.

Inbrott i och försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskade från 178 stycken 2017 till 60 år 2018.

– Det har gått ner otroligt mycket. Tittar man på fullbordade inbrott i villor och lägenheter var det 129 stycken 2017 och 30 stycken 2018. säger Eva Strömblad.

Internationella ligor

Eva Strömblad tror att den stora orsaken till minskningen av antalet inbrott är att det inte varit några internationella ligor som varit verksamma i kommunen det gångna året. En annan delförklaring är att det brottsförebyggande arbetet i form av grannsamverkan förstärkts under det gångna året.

– Vi har fått ett 15-tal nya grannsamverkansområden, säger Eva Strömblad.

Fler fall av misshandel

All brottsutveckling i Lerums kommun är dock inte lika positiv. Antalet anmälda fall av misshandel var 2018 207 stycken, en ökning från året innan då antalet var 152.

Även antalet sexualbrott ökade under det gångna året, 2018 anmäldes 40 stycken jämfört med 29 stycken år 2017.

Antalet anmälda narkotikabrott har minskat något från 2017 till 2018, från 203 till 179. Där är det både antalet fall av innehav och överlåtelse som har minskat. Antalet fall av narkotikabrott genom eget bruk ligger dock kvar på ungefär samma nivå som året innan.

Antalet anmälda fall av skadegörelse totalt har ökat något, från 502 stycken år 2017 till 519 år 2018. En del brott inom kategorin skadegörelse har minskat, bland annat skadegörelse genom brand som har halverats från 34 stycken 2017 till 17 stycken 2018. Antalet bilbränder minskade från 14 till 5.

Även antalet bilstölder minskade förra året, från 34 stycken år 2017 till 24 stycken år 2018.