Lite om det senaste i lokalpolitiken

Debatt

Vid senaste kommunstyrelsemötet den 16 januari presenterades ett förslag till beslut om försäljning av en ganska centralt obebyggd fastighet i Floda på 1 800 kvm. Intresse för köp hade inkommit från en byggfirma. Kommunen beställde en värdering som gjorde gällande att den värderades till 428 000 kr. Av värderingsintyget framgick att den var beräknad utifrån beräknad boarea på 236 kvm. Uppgiven boarea lät väldigt lågt och påverkade värderingen enligt värderingsfirman. Att bebygga så få kvm lät för oss osannolikt vid nybyggnation av bostadsrätter.

Oavsett anförde vi att värdering vid en eventuell försäljning ska endast ske utifrån vad fastigheten kan inbringa på öppna marknaden. Utifrån vår amatörmässiga kunskap men trots allt 17 års bevakning om vad tomtpriser är i Floda bör fastigheten inbringa minst 2 miljoner kronor, om man styckar av fastigheten till 2 villa tomter på 900 kvm.

Vi i Sverigedemokraterna reagerade på priset och yrkade på avslag. Lyckligtvis togs ärendet då tillbaka. Men man kan undra varför presidiet i kommunstyrelsen kan lägga fram ett så tokigt förslag till beslut.

Sverigedemokraterna i Lerum
Bo Nordström
Mikael Johansson
Glenn Sjögren
Per Hassel